Dit wordt een nieuwe groene long dicht bij de stad gelegen tussen de Stuivenbergvaart en de Stuivenbergbaan.

Plannen 

Om ook op het terrein werk te maken van dit stadsbos verwierf de stad recent een voormalige paardenweide. Hier komt het eerste stukje nieuwe bos. Het Vrijbroekpark en Natuurpunt werken samen met de stad aan de verdere uitbreiding van stadsbos Stuivenberg.

Samen met de buurtbewoners werden op 24 maart  1.875 boompjes en struiken geplant: langs de randen plantten we een mooie bloemrijke bosrand met wilde appel, hondsroos en vlier. In het midden van het bos plantten we onder andere linde, haagbeuk en zomereik.