Vlakbij het Zennegat, in de driehoek gevormd door Zenne, Dijle en Gentsesteenweg, vinden we een merkwaardig valleigebied. Een landschap waarin zich drie natuurgebieden bevinden: het Thiebroekbos, Den Battelaer en de Oude Dijle-arm. Thiebroekbos maakt ook deel uit van het beschermd landschap Zennegat-Battenbroek en is gelegen tussen de Gentsesteenweg, de Leuvense Vaart en achter de voetbalvelden van SK Heffen.

Het gebied Thiebroek is ontstaan na de 19de eeuw. Door regelmatige indijkingen werd de loop van de Zenne geleidelijk verschoven naar haar huidige bedding. Tussen de ingedijkte Zenne en de Leuvense vaart werden gronden drooggelegd. Ze werden tot na WO I gebruikt als vloeibeemden en hooiweiden. Op sommige plaatsen is het vroegere bevloeiingssysteem met greppels en sluizen nog aanwezig. In de eerste helft van de 20ste eeuw werden de meeste van de beemden aangeplant met populieren. Het 14 ha grote bos zelf is echter niet 'nat' maar is eigenlijk een opgehoogd stort. In de jaren 1930-1950 werd een deel van het Thiebroek (het huidige bos) opgehoogd met 'schipmest' afkomstig van de stad Antwerpen, aangevoerd per boot. Na 1930 werden bovenop het huisvuil populieren aangeplant. In de loop van de jaren werden verschillende populieraanplantingen gekapt en vervangen door gemengd loofhout. Daarom is het bos nog een vrij jong bos.

Voor het beheer van het bos werd een beheerplan opgemaakt en wordt er samengewerkt met het Agentschap voor Natuur en Bos.

Doorheen Thiebroekbos loopt een wandelpad. Bedoeling is om op termijn de aansluiting te maken met het natuurgebied Den Battelaer.

Contact

Dienst Natuur- en groenontwikkeling Stad Mechelen
015 29 79 09
natuurengroenontwikkeling@mechelen.be.