Achter de voetbalvelden van SK Heffen vind je het Thiebroekbos. Dit natuurgebied ontstond toen de gronden tussen de ingedijkte Zenne en de Leuvense vaart werden drooggelegd. Deze gronden werden tot na WO I gebruikt als vloeibeemden en hooiweiden. Later werden de meeste beemden aangeplant met populieren.

Het 14 hectare grote bos is eigenlijk een opgehoogd stort. Tussen 1930 en 1950 werd een deel van het Thiebroekbos namelijk opgehoogd met ‘schipmest'. Ook bovenop dit huisvuil werden populieren gezet, tot die werden vervangen door gemengd loofhout. Het Thiebroekbos is daarom nog een vrij jong bos.

Thiebroekbos

Wandelen

Stad Mechelen kocht verschillende hectare natuur aan in het Thiebroekbos en richtte het daarna in als openbaar wandelbos, met bijhorend wandelpad. Vanaf september 2023 zal ook Thiebroekbos beheerd worden door Natuurpunt. Zo vormt Thiebroek en Den Battelaer voortaan één groot natuurgebied.

Contact

Bezoekerscentrum Mechels Rivierengebied
Muizenhoekstraat 7
Muizen