Persoonlijk verhaal 1: Capucienenvest - familie GoossensFamiliedrama op de Capucienenvest

Op de avond van 1 mei 1944 is in de Capucienenvest (de huidige Koningin Astridlaan) een gezinsetentje aan de gang. Ouders Gustave en Laura Goossens dineren er met hun zoon Richard, hun dochter Marie-Louise en hun schoonzoon Julien. Het moet een gezellige avond worden, de dochter is namelijk twee maanden zwanger. Maar de sfeer verzuurt.

Schoonzoon Julien tipt de familie dat het Arsenaal in Mechelen een doelwit is van geallieerde bommenwerpers. Hij nodigt hen uit om te schuilen in zijn villa in Bonheiden. De ouders weigeren, waarop ruzie ontstaat tussen moeder en dochter.

Boos loopt Marie-Louise naar buiten en vertrekt met haar man. Een geluk bij een ongeluk. Niet veel later valt een verdwaalde bom op het dak van het huis. De ouders en hun zoon Richard komen om.

Beeldmateriaal

brokstukken capucienenvest Het voormalige huis van de familie Goossens is een van de uitzonderlijke plekken in Mechelen die onbebouwd bleven na de bombardementen. Soms komen er op het braakliggende terrein nog brokstukken van het huis naar boven. (Collectie Wim Tiri) 


Doodsprentje Sint-RomboutscollegeDoodsprentje van het Sint-Romboutscollege om overleden (oud-)studenten te herdenken. Linksboven staat Richard Goossens, de zoon van Gustave en Laura. (collectie Wim Tiri)