Kerndoelstelling van Buurtsport kan beschreven worden als:

het stimuleren en bevorderen van de sportieve recreatie van kinderen/tieners en jongeren in de eigen woon- en leefomgeving met extra aandacht voor ‘sportkansarme’ tieners en jongeren. Daarnaast werkt buurtsport aan een aantal andere doelstellingen:

  • Het bevorderen van integratie tussen buurtbewoners (kinderen, tieners en jongeren, volwassenen) door al deze groepen zoveel mogelijk bij de activiteiten te betrekken
  • een laagdrempelig en toegankelijk sportaanbod waar respect, inclusief werken en participatie centraal staat. Met oog voor de Mechelse diversiteit willen we ruimte geven en kansen creëren voor persoonlijke ontwikkeling.
  • Opvangen van ‘sportkansarmen’ (kinderen met overgewicht, kinderen met bewegingsachterstand, met mentale beperkingen of gebrekkige sociale vaardigheden) die op straat anders uitgesloten worden van deelname.
  • IJveren voor volwaardige en meervoudig te gebruiken recreatieruimten in de buurten, met plaats voor sportieve activiteiten (o.a. balsporten) en het stimuleren van een actieve samenwerking tussen wijkpartners.
  • Verwijzen van informele sporters naar het georganiseerde clubverband.