Buurtsport Mechelen is ontstaan in 1993. De term buurtsport werd voor het eerst in Mechelen gehanteerd in 1996. De term werd later in Vlaanderen ook gehanteerd.

Buurtsport bouwt aan een leefbaar en kansrijk Mechelen via sport. We doen dit via laagdrempelige organisatievormen voor sport- en bewegingsbeoefening en deling van kennis en ervaring. We kiezen hierbij voor samenwerking met netwerkpartners en waar mogelijk voor duurzame verzelfstandiging van onze initiatieven via empowerment van onze deelnemers en partners. Het aanbieden van aantrekkelijke sportactiviteiten in de eigen woon – en leefomgeving aan tieners en jongeren, met het accent op buitenactiviteiten. Buurtsport wordt ingezet in de verschillende Mechelse wijken. Buurtsport biedt op inclusieve, duurzame en toegankelijke wijze kansen tot sport en beweging voor alle mensen in maatschappelijk kwetsbare buurten.