Buurtsport werkt met het netwerk van partners en vrijwilligers op een informele manier, volledig in samenspraak en vertrouwen. De horizontale structuur is heel organisch gegroeid, vanuit gezamenlijke noden en behoeften. Zowel partners als vrijwilligers worden aangesproken op hun specifieke interesses en kwaliteiten.

Dankzij een sterke samenwerking krijgen onze projecten een uitstraling met reële slaagkansen.

Wie zijn nu de partners van Buurtsport Mechelen:

 • Wijkwerkingen (vzw J@m, Rojm, ….)
 • Dienstencentra (De Schijf, den Abeel,…)
 • de Sociale dienst
 • Scholen (Victor van de Walle, Sint Pietersschool,…)
 • Agentschap Integratie en inburgering, de lage drempel, Groep Intro, Keeting, Wiv,
 • Wijkgezondheidscentrum Wel en wee,…
 • Sportverenigingen
 • Buurtopbouwers, gebiedsregisseurs, buurtcomités,…
 • Dienst jeugd, Preventie,…
 • Vrijwilligers,
 • Johan Cruyff Foundation, ISB, KBS,…