Streetaction

Het project "Street Action - powered by Buurtsport" wil jongeren (jongens én meisjes) uit een specifieke kwetsbare buurt of wijk stimuleren om meer te sporten en bewegen. Ook het nemen en delen van de verantwoordelijkheid over het aanbod is een essentieel deel van de visie van dit project. Het project is mogelijk mede dankzij de ondersteuning van ISB.

www.streetaction.be

Jong Kleurrijk talent “urban coaches”

Jongeren uit de wijk de kans bieden om zelf sportieve activiteiten op te starten en hun verantwoordelijkheid te nemen zodat ze meer zelfvertrouwen krijgen, hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Het project is mogelijk mede dankzij de ondersteuning van Koning Boudewijnstichting en Nike fonds.

www.urbancoachingandeducation.be

Heroes of the Cruyff Courts

Met Heroes of the Cruyff Courts geeft de Cruyff Foundation jongeren en kinderen de kans om de held te zijn van hun eigen verhaal. Heroes of the Cruyff Courts heeft als doel jongeren een rolmodel te laten zijn voor hun wijk en ze langdurig betrokken te houden bij de wijk en het Cruyff Court.

Cruyff Courts 6 vs 6 is een internationaal kampioenschap dat door jongeren voor kinderen van 10 t/m12 jaar georganiseerd wordt op een Cruyff Court in de wijk.

www.cruyff-foundation.org