De boeken van de bibliotheek in de Moensstraat werden ingewisseld voor kansen op een circulaire en duurzame herbestemming van het gebouw. Maar liefst 75% van de aanwezige materialen zou hergebruikt worden.

In augustus 2019 verhuisden de Mechelaars alle boeken van de stedelijke openbare bibliotheek in de Moensstraat 51 – in de historische binnenstad van Mechelen - naar de prachtige nieuwe bibliotheek in het Predikherenklooster. De voormalige bibliotheek wordt een nieuwe binnenstedelijke en toekomstgerichte woonsite waar iedereen zich thuis kan voelen.

Herbestemming en tijdelijke invulling

Om deze herbestemming uit te voeren, werd het gebouw van de voormalige bibliotheek, samen met de portierswoning en het aangrenzende plein te koop aangeboden. Onder voorwaarden weliswaar. Niet alleen moest de woonkwaliteit, architecturale en ruimtelijke kwaliteit gegarandeerd worden. Ook moest dit grote project bijdragen aan de circulaire economie.

In afwachting van de werken werd het gebouw in de Moensstraat ter beschikking gesteld aan startende ondernemers en creatievelingen. De portierswoning werd een tijdelijke crisiswoning. Ondertussen liep er ook het innovatieve MechCiCo-project, getrokken door de burgercoöperatie Klimaan en gefinancierd door Vlaanderen Circulair.

Circulair ondernemerschap en circulaire bouweconomie

Het stimuleren van circulair ondernemerschap en specifiek ook de circulaire bouweconomie is een van de prioritaire keuzes van deze beleidsperiode.

Om circulair bouwen te promoten, stelt Stad Mechelen voorwaarden voor de ontwikkeling van vastgoed, zoals in dit proefproject. Voorstellen van projectontwikkelaars werden beoordeeld op verschillende circulaire en duurzame criteria: een modulair, multifunctioneel en aanpasbaar ontwerp; selectieve sloop i.f.v. hergebruik van materialen; optimaal grondstoffengebruik bij de ingebruikname…

Ambitieuze plannen

Het loont om duurzaamheid en circulariteit als voorwaarde te stellen. In de kandidaturen die binnenkwamen tijdens de selectiefase werd hier al duidelijk aandacht aan besteed. De gemeenteraad besliste om in zee te gaan met het team rond CAAAP.

Samen met de architecten van BOB361, ARTES, WIRTZ en RACO schuift CAAAP een ambitieus plan naar voor om maximaal in te zetten op hergebruik van aanwezige materialen (maar liefst 75%). Voor de plannen werd ook advies ingewonnen bij VIBE.

Het voorstel van team CAAAP, met hergebruik en flexibiliteit als rode draad: Behoud bestaande structuren, toekomstgericht bouwen, aanpasbaarheid ontwerp, planconcept van drager en inbouw, invulstructuren, demonteerbare structuren; recuperatiematerialen...

Portierswoning met daktuin

Door haar erfgoedwaarde blijft de Portierswoning in de Gebroeders Verhaegenstraat volledig behouden. Het gebouw krijgt ook een rechtstreekse verbinding met een daktuin. Hiermee stimuleren we (eetbaar) groen in de stad én een plaats voor bewoners om samen te komen. Ze kunnen er groenten kweken, van het uitzicht genieten of gewoon gezellig aperitieven. 

Geïnspireerd door al dat circulair ondernemen? CAAAP zoekt een ambitieuze ondernemer voor de aankoop en gebruik van deze Portierswoning en daktuin. Liefst is de toekomstige invulling van dit historische pand circulair, lokaal, duurzaam en/of buurtversterkend. Contacteer CAAAP voor meer informatie via info@caaap.be. Meer info vind je op portier51.be/portierswoning.

Meer weten?

Bekijk dan zeker ook eens onderstaande video.