Supporting cities in sustainable biobased systemic change

Project CITISYSTEM heeft als doel het ondersteunen van steden, lokaal en regionaal beleid bij het bevorderen van lokale/regionale biogebaseerde kringlopen van de circulaire economie. De nadruk ligt vooral op meer acties op stadsniveau en het betrekken van de gemeenschap bij het begrijpen van het belang van regionale voedings- en energiekringlopen. Om dit doel te bereiken, moet de aandacht zowel uitgaan naar veranderingen op systeemniveau als op gemeenschapsniveau, het niveau van de belanghebbenden.

Daarnaast tracht het project ook:

  • Biogebaseerde circulaire economie-oplossingen op systeemniveau te bereiken. Bijvoorbeeld het organiseren van de gescheiden inzameling van bioafval, het ondersteunen van innovatief gebruik van bioafval in producten, het ondersteunen van het proces van biogas- en compostproductie ter bevordering van lokale energie- en nutriëntencirkels;
  • Ondersteuning te bieden voor gemeenschappen en belanghebbenden bij de bewustmaking en het inzicht in het belang van regionale biogebaseerde circulariteit, d.w.z. het ten volle benutten van regionale hulpbronnen.

Partners

  • Lead Partner: LAB University of Applied Sciences (FI)
  • City of Lahti (FI)
  • Technical University of Košice (SK)
  • BSC, Business support centre L.t.d., Kranj (SI)
  • Stad Mechelen (BE)
  • Regional Development Fund of Central Macedonia (GR)
  • CERCA Institute-Catalan Research Centres Institute (ES)

Duur

Het project loopt van 1 maart 2023 tot en met 28 februari 2027.

Projectfinanciering

Het projectbudget van Stad Mechelen is 236.360 euro en wordt voor 80% gesubsidieerd door het Interreg Europe programma.

Meer informatie kan je nalezen op www.interregeurope.eu/citisystem

 

 

Citisystem webinar 3: enhancing stakeholder cooperation in supporting communities to develop biobased circular economy