Collectieve hernieuwbare energie, zoals zonnepanelen, komt nog niet vaak voor op de sociale woningmarkt. Er zijn immers veel uitdagingen: de financiering (financiering door derden, een terugverdiendmodel voor de investeerder), juridische kwesties (verrekening van energie in de huurprijs, bouwvergunningen, voordeel voor de huurders, actualisering van de huurovereenkomst), en de praktische regelingen en communicatie met de huurders.

Dit is een gemiste kans in het bestrijden van energiearmoede, want investeren in hernieuwbare energie betaalt zichzelf terug. Bovendien bestaat de woningmarkt in Mechelen voor 35% uit sociale huurwoningen. 

Deze doelstelling onderzoekt mogelijke maatregelen ter verbetering van de energieprestaties van sociale en particuliere woningen die door kwetsbare gezinnen worden bewoond. Via het project Aster worden er gefaseerd zonnepanelen geplaatst op de woningen van de sociale huisvestingsmaatschappijen in Vlaanderen, ook in Mechelen wordt er geïnvesteerd.  Daarnaast is er ook een samenwerking met het sociaal verhuurkantoor, om ook hier de aandacht voor hernieuwbare energie en duurzaam renoveren te verhogen. 

In totaal zullen meer dan 400 sociale woningen voorzien worden van zonne-energie. 

De eerste stappen zijn gezet door de opmaak van een modelcontract voor zonnepanelen op huurwoningen zodat het energievoordeel gedeeld kan worden tussen de verhuurder en de huurder en een win-win is voor beide partijen.