LIFE project BE REEL!

De Europese Commissie keurde het Belgische LIFE project ‘BE REEL!’ goed voor financiering vanuit het LIFE fonds van de EU binnen het onderdeel energie-efficiëntie.

Stad Mechelen is één van de kernsteden waar in het kader van dit project demonstratieprojecten zullen worden uitgerold.

Wat is BE REEL!

BE REEL! staat voor Belgium Renovates for Energy Efficient Living. Tijdens de projectperiode van 7 jaar zal BE REEL! een forse impuls geven aan de realisatie van de ambitieuze Vlaamse en Waalse renovatiestrategieën richting 2050. 

Enkele voorbeelden hiervan: 

 • Het ontwikkelen, testen en uitrollen van nieuwe beleidsinstrumenten
 • Intensieve kennisopbouw en training bij zowel overheden als stakeholders maken het mogelijk de nieuwe beleidsinstrumenten te implementeren in de ganse samenleving.
 • Lerende netwerken zullen de interregionale en internationale samenwerking versterken, leidend tot verbetering en optimale benutting van de BE REEL! resultaten.
 • Het grondig renoveren van meer dan 8500 zeer diverse woningen in de partnersteden  als  praktische demonstratie van de regionale renovatiestrategieën.
 • Het ontwikkelen en verspreiden van technische instrumenten, goede praktijken, praktische handleidingen, databanken en innovatieve business modellen als ondersteuning bij de uitrol van de renovatiestrategieën.
 • Het activeren van lokale overheden, stakeholders en burgers via verschillende communicatie- en sensibiliseringsacties  om bij te dragen tot een drastische verhoging van de renovatiegraad van het Vlaamse en Waalse woningpark van 4,1 miljoen woningen.

Bekijk ook dit filmpje voor extra info over BE REEL!:

 

Partners

BE REEL! is een Belgisch project dat wordt getrokken door het Vlaams Energie Agentschap (VEA). Het is een samenwerking tussen Vlaanderen en Wallonië (VEA, Departement Omgeving, DG04), met als partners het lokale bestuursniveau (Gent, Antwerpen, Mechelen, Mouscroun en La Louvière), het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) en het Kenniscentrum Vlaamse Steden.

Demonstratieprojecten in Mechelen

Mechelen Klimaatneutraal werkt onder andere mee aan de volgende acties:

 • Demonstratieprojecten voor collectieve renovatie van woningen van private huiseigenaars in Mechelen met als doelstellingen:
  • 75 doorgedreven energetische renovaties naar bijna energieneutraal (30 kWh/m²)
  • 50 gedeeltelijke gefaseerde energetische renovaties (50 kWh/m²)
 • Demonstratieproject voor collectieve hernieuwbare energie voor kwetsbare doelgroepen in samenwerking met sociale huisvestingsmaatschappijen.
 • Het ontwikkelen en testen van een instrument om budgetneutrale renovaties voor kwetsbare doelgroepen mogelijk te maken door middel van alternatieve financiering.
 • Proefproject in Mechelen om via  communicatie op de energiefactuur private huiseigenaars te overtuigen om over te gaan tot een energetische renovatie.

 

Wanneer?

Het project BE REEL! startte op 1 januari 2018 en loopt tot 31 december 2024.

Budget

Totaal projectbudget: € 13.866.516
Bijdrage LIFE: € 8.319.910

Budget Stad Mechelen: € 938.732
Bijdrage LIFE: € 563.239

Cofinanciering Provincie Antwerpen: € 62.467

Met steun van het financieringsinstrument LIFE van de Europese Gemeenschap

Website

https://www.be-reel.be