Wat is BE REEL?

De Europese Commissie keurde het Belgische LIFE project ‘BE REEL!’ goed voor financiering vanuit het LIFE fonds van de EU binnen het onderdeel energie-efficiëntie.

BE REEL! staat voor ‘Belgium Renovates for Energy Efficient Living’. Tijdens de projectperiode van 7 jaar zal BE REEL! een forse impuls geven aan de realisatie van de ambitieuze Vlaamse en Waalse energiezuinige renovatiestrategieën richting de 2050.

Meer dan 50 acties zijn gepland. Enkele voorbeelden hiervan:

  • Het ontwikkelen, testen en uitrollen van nieuwe beleidsinstrumenten
  • Intensieve kennisopbouw en training bij zowel overheden als stakeholders maken het mogelijk de nieuwe beleidsinstrumenten te implementeren in de ganse samenleving.
  • Lerende netwerken zullen de interregionale en internationale samenwerking versterken, leidend tot verbetering en optimale benutting van de BE REEL! resultaten.
  • Het grondig renoveren van meer dan 8500 zeer diverse woningen in de partnersteden als praktische demonstratie van de regionale renovatiestrategieën.
  • Het ontwikkelen en verspreiden van technische instrumenten, goede praktijken, praktische handleidingen, databanken en innovatieve business modellen als ondersteuning bij de uitrol van de renovatiestrategieën.
  • Het activeren van lokale overheden, stakeholders en burgers via verschillende communicatie- en sensibiliseringsacties om bij te dragen tot een drastische verhoging van de renovatiegraad van het Vlaamse en Waalse woningpark van 4,1 miljoen woningen.

Extra info over BE REEL!

Partners

BE REEL! is een Belgisch project dat wordt getrokken door het Vlaams Energie Agentschap (VEA). Het is een samenwerking tussen Vlaanderen en Wallonië (VEA, Departement Omgeving, DG04), met als partners het lokale bestuursniveau (Gent, Antwerpen, Mechelen, Mouscroun en La Louvière), het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) en het Kenniscentrum Vlaamse Steden.

Wanneer?

Het project BE REEL! startte op 1 januari 2018 en loopt tot 31 december 2024.

Budget

Totaal projectbudget: € 13.866.516
Bijdrage LIFE: € 8.319.910

Budget Stad Mechelen: € 938.732
Bijdrage LIFE: € 563.239

Cofinanciering Provincie Antwerpen: € 62.467

Met steun van het financieringsinstrument LIFE van de Europese Gemeenschap

Website

www.be-reel.be