In Mechelen loopt het project “Haal energie uit je factuur”. Het is een grootschalig onderzoek naar de invloed van enkele motivatietechnieken op het energieverbruik.

Voor dit onderzoek zijn er 4 seizoensfolders verstuurd. Iedereen ontvangt informatie over het gemiddeld verbruik van gas en elektriciteit, en het verbruik van de 20% zuinigste huishoudens van de buurt. Met deze informatie kunnen de Mechelaars hun eigen energieverbruik vergelijken. De informatie op de folder verschilt ook van buurt tot buurt. Het energieverbruik kan uitgedrukt zijn in euro, CO2 of een combinatie van beiden. De helft van alle buurten ontvangt bij elke folder bovendien een extraatje (een incentive). Bij de eerste zending is dit een meterkaart om zelf je verbruik te noteren. De tweede keer zijn er  memo-stickers met tips toegevoegd die je kan gebruiken in huis. Bij de wintereditie zat een radiatorsleutel (handleiding). En bij de laatste lentefolder vind je energiebesparende kuis- en klustips.

Zo ontstaan er in totaal 6 verschillende conditiegroepen, die random zijn toegewezen over 90 verschillende buurten. Iedereen ontving gedurende 1 jaar 4 keer zijn of haar folder, telkens met nieuwe info, een getuigenis en seizoensgebonden tips om mee aan de slag te gaan. We hebben een zomer-, herfst-, winter- en lentefolder

Bedoeling is om de inwoners aan te moedigen energie te besparen via gedragsverandering en samen de CO2-uitstoot van de stad te laten dalen. Voor aanvullende informatie rond energiezuinig wonen en verbouwen, tips en verbruik kunnen Mechelaars terecht op deze pagina over het project. Je kan er ook extra tips downloaden.

Aan de hand van de verbruiksgegevens van netbeheerder Fluvius, heeft Stad Mechelen in samenwerking met de Katholieke Universiteit Leuven gedurende 2 jaar geanalyseeert of de folders en de incentives er al dan niet voor hebben gezorgd dat het energieverbruik van de Mechelaars naar beneden gaat, in vergelijking met andere Vlaamse steden. We gaan ook na welke motivatietechniek het best heeft gewerkt en, of er een blijvend effect is nadat de experimentele fase is afgerond.

Het onderzoekt startte juni 2021, in totaal zijn er bijna 37.000 huishoudens betrokken. Op dit moment worden de resultaten verwerkt.

Het is de bedoeling om de motivatietechnieken die het best werken in de toekomst ook uit te rollen naar andere steden en gemeenten in heel Vlaanderen.  Gebruik van inzichten uit de  gedragswetenschappen via de energiefactuur vormt immers één van de actiepunten uit het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2030.

De stuurgroep

In 2020 is er een stuurgroep opgestart die onder andere het design van de folder mee heeft bepaald in een cocreatietraject. Onderstaande organisaties maken deel uit van de stuurgroep:

 • Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
 • Energiesnoeiers (Natuurpunt)
 • Energie ID
 • Febeg (Federatie van Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven)
 • Fluvius
 • KU Leuven
 • SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen)
 • Testaankoop
 • VEKA (Vlaams Energie- en Klimaatagentschap)
 • VOCVO (Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs)
 • VREG (Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt)
 • VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten)

Als de resultaten van het onderzoek bekend zijn worden de partners ook betrokken bij de beleidsaanbevelingen en verdere uitrol.

Logo KU Leuven Logo Fluvius logo VEKA