“ Een dementievriendelijke gemeente is een gemeente waar mensen met dementie hoge verwachtingen kunnen hebben en zich zelfverzekerd kunnen voelen, aangezien ze kunnen bijdragen en participeren in voor hen betekenisvolle activiteiten.”

Impact van dementie

Mensen met dementie zijn gelukkiger als ze zo lang mogelijk thuis kunnen wonen, zo een 70% van de mensen met dementie woont in hun eigen woning, en 40% woont alleen.

De impact van dementie op de levenskwaliteit van de persoon en zijn omgeving is enorm. Uit onderzoek van de Britse Alzheimer Society (Green & Lakey, 2013) blijkt dat veel mensen met dementie hun huis niet uitkomen, omdat ze zichzelf niet meer in staat vinden om deel te nemen aan activiteiten die ze graag deden voordat ze de diagnose van dementie kregen. Velen voelen zich geremd door de ziekte en hebben te weinig zelfvertrouwen om naar buiten te gaan. Het concept dementievriendelijk gemeente speelt in op deze barrières

Inclusie en participatie

Het concept is gebaseerd op inclusie en het participatiemodel. Het bouwt op wat mensen met dementie nog zelf kunnen en de bijdragen die ze nog kunnen leveren aan de (lokale) samenleving. Het is opgebouwd rond 10 kernthema’s (uit Handleiding dementievriendelijke gemeenten, VVSG en KBS, 2014)

   1. Betrek mensen met dementie en hun mantelzorgers bij de beleidsvorming
   2. Vermijd negatieve beeldvorming rond dementie en werk mee aan meer begrip voor personen met dementie
   3. Organiseer toegankelijke activiteiten voor personen met dementie
   4. Erken het potentieel van mensen met dementie
   5. Maak de vroeg-detectie van dementie mee mogelijk
   6. Voorzie praktische ondersteuning zodat mensen met dementie zich kunnen engageren in het gemeenschapsleven
   7. Creëer buurtgerichte oplossingen
   8. Organiseer voldoende en betrouwbare transportmogelijkheden
   9. Zorg ervoor dat buurten gemakkelijk en goed bereikbaar zijn
   10. Voorzieningen en diensten zijn respectvol voor mensen met dementie

't moNUment (inloophuis dementie) als uitvalsbasis

De uitvalsbasis van Dementievriendelijk Mechelen is het inloophuis ’t moNUment waar personen met dementie, hun mantelzorgers en professionele hulpverleners terecht kunnen. 't moNUment is een inloophuis, een centraal informatiepunt en een ontmoetingsplaats. Dankzij 't moNUment kan je samen naar oplossingen zoeken en sta je er niet alleen voor.