Als dementievriendelijke stad houden we rekening met de noden en de behoeften van de inwoners met dementie, hun familie en mantelzorgers. Via verschillende initiatieven maken we dementie bespreekbaar en ondersteunen we personen met dementie, hun familie en hun mantelzorgers. Daardoor kunnen personen met dementie langer thuis wonen, voelen ze zich gewaardeerd en blijven ze volwaardig deel uitmaken van onze stad.

In Mechelen kan je met al je vragen terecht bij 't moNUment, een inloophuis voor personen met dementie en hun mantelzorgers.

  • Jaarkalender met overzicht van de praatcafés en familiegroepen dementie en jongdementie in Mechelen.

  • Inloophuis ’t mo(NU)ment biedt informatie over het lokale zorgaanbod, ondersteuningsinitiatieven en participatie- en ontmoetingsmogelijkheden rond dementie.

  • Stap voor stap stemmen we activiteiten van de stad af op personen met dementie en hun mantelzorgers, zodat ze actief kunnen deelnemen aan het gemeenschapsleven in Mechelen.

  • Een gemeente waar mensen met dementie hoge verwachtingen mogen hebben en zich zelfverzekerd mogen voelen, aangezien ze kunnen bijdragen en participeren in voor hen betekenisvolle activiteiten.