Tegen 2030 wil Mechelen de binnenstad zoveel mogelijk zero-emissie beleverd zien. Dat betekent dat we streven naar minder bestelwagens die de binnenstad inrijden en die bovendien emissievrij zijn.

Om de ambitie waar te maken, heeft Stad Mechelen een zero-emissie werkgroep opgericht met de logistieke spelers in Mechelen. Samen met de stad bekijkt deze werkgroep wat er nodig is om de gestelde doelen tegen 2030 te bereiken. De werkgroep komt twee keer per jaar samen. Zo werden er al ideeën uitgewisseld over laad- en loszones, laadpalen, verschillende types zero-emissie voertuigen enzovoort. Een uitgelezen kans voor logistieke spelers om nieuwe inzichten op te doen en de stad attent te maken op wat nodig is om ons doel te bereiken.

Om de engagementen concreet te maken, werden de afspraken vastgelegd in een convenant. In september 2020 tekenden 29 handelaars, belangenorganisaties en logistieke spelers het Convenant Duurzame Stedelijke Logistiek. Ondertussen zijn we al met 37. Iedere ondertekenaar engageert zichzelf om tegen die datum op een duurzame manier te leveren of beleverd te worden. Elke ondertekenaar definieert ook welke tussenstappen hiervoor gezet moeten worden. 

Een greep uit de ondertekenaars: Bond Beter Leefmilieu, Transport en Logistiek Vlaanderen, Ninatrans, GLS, Bpost, T’Seyen Foodservice, Mechelen MeeMaken vzw, Telenet en vele anderen. 

Bekijk het volledige convenant en een overzicht van de ondertekenaars.

Iedereen die logistiek actief is in Mechelen en mee haar schouders wil zetten onder een duurzaam beleverde stad, is welkom. Meer info krijg je bij roos.lowette@mechelen.be.