Wat is roerend erfgoed?

We spreken van roerend erfgoed als het gaat om dingen die 'verplaatsbaar' (in tegenstelling tot onroerend erfgoed) en 'tastbaar' zijn (in tegenstelling tot immaterieel erfgoed). Roerend erfgoed vind je op veel plekken terug. Het zijn objecten die worden bewaard in musea, archiefinstellingen, bibliotheken, documentatiecentra, kerken en kloosters, bij heemkundige kringen, erfgoedverenigingen, scholen en theaters … 

Het gaat bijvoorbeeld om:

  • Museumcollecties: schilderijen, beeldhouwwerken...
  • Religieus erfgoed: iconen, relikwieën, kerkelijk meubilair...
  • Archiefcollecties: oorkonden, schepenregisters, foto's...
  • Tastbare aspecten van ambachten of industrieën: gereedschappen, patronen en schema's (bv. kantklossen, weefkunst, houtbewerking)...
  • Tastbare aspecten van cultuur: decors, attributen, kostuums, scripts...
  • Levend erfgoed: oude dierenrassen

Ook digitaal erfgoed (bv. het beeldmateriaal op de Regionale Beeldbank) rekenen we hierbij. Het is dan misschien niet heel tastbaar, maar je kunt het wel makkelijk verplaatsen.

Verschillende collectiebeherende organisaties (musea, archiefinstellingen, erfgoedbibliotheken en andere cultureel-erfgoedisntellingen) zorgen voor dat erfgoed en houden het relevant en actueel. Daarnaast zijn er ook dienstverlenende organisaties, zoals Erfgoedcel Mechelen, die het behoud en de ontsluiting van dat erfgoed mee ondersteunen. Met de hulp van onze erfgoedvrijwilligers zetten we ieder jaar opnieuw onze schouders onder een aantal projecten.