Interreg2Zeeën

Datagestuurde winkelgebieden

efro logoEU logoprovincie Antwerpen logo

Het project

Via dit project wensten we handelaren en horecaondernemers te ondersteunen en te inspireren om meer datagedreven beslissingen te nemen alsook de datagedreven sturing van steden en gemeenten te versterken. Wie beschikt over data, beschikt immers over meer kennis en kan betere beslissingen nemen. Het is een uitgelezen kans om middelen efficiënter en effectiever in te zetten en zo samen te werken aan de gezondheid van onze winkelgebieden.

Op basis van een uitgebreide behoeftebevraging bij beide doelgroepen, kochten we data aan rond bezoekers en bestedingen, die verder verrijkt werden met weer- en evenementendata. Dit alles vertaalden we naar gebruiksvriendelijke en relevante inzichten en indicatoren via de ontwikkeling van een prototype handelaarsdashboard enerzijds en de oplevering van een generiek bruikbaar beleidsdashboard op maat van steden en gemeenten anderzijds.

De resultaten

We bundelden onze resultaten, leerlessen en aanbevelingen in een eindhandboek ter inspiratie van andere lokale besturen. Het handboek en de bijlagen kan je op deze pagina downloaden.

Het generiek bruikbaar dashboard in Power BI kan je aanvragen bij economie@mechelen.be.

Partners

Veel steden hebben dezelfde uitdaging om betrouwbare retaildata te verkrijgen en ermee aan de slag te gaan. Daarom werkten de centrumsteden Mechelen, Antwerpen, Leuven en Roeselare samen aan dit project.

Het was essentieel om ook de noden van de ondernemers mee te nemen in de projectontwikkeling. Hogeschool Thomas More Mechelen ondersteunde ons hierbij om deze behoeften in kaart te brengen.

Duur

Het project liep van 01/01/2021 tot en met 31/03/2023.

Budget

De totale projectkost bedroeg zo’n miljoen euro voor alle projectpartners samen. Zowel Europa als Vlaanderen subsidieerden dit project elk voor 40%. Provincie Antwerpen ondersteunde de stad Mechelen met 4%.