Op het erf bevonden zich nog diverse bijgebouwen van het Spijker. Aan het einde van de 15de eeuw kreeg het Spijker een bijbouw aan zowel de noordelijke als westelijke zijde. Bij de westelijke aanbouw hoorden een traptoren en (vermoedelijk) een bijkeuken waaronder zich een grote beerput bevond. Deze beerput bevatte een schat aan materiaal uit de 15de t.e.m. het begin van de 17de eeuw. 

Niet enkel etensresten en aardewerk werden teruggevonden, maar ook mooie objecten in metaal, een puntgave tinnen kandelaar, een perkamenten boekomslag met beslag, mooi glaswerk, houten gebruiksvoorwerpen, enz. 

Uit en eerste studie van het dierlijk bot, uitgevoerd door archeozoöloge Clara Boffin, bleek dat de beerput gebruikt werd door huishoudens met een vrij hoge status en koopkracht. Dat bleek bijvoorbeeld uit de aanwezigheid van jachtwild en duurdere diersoorten. Opvallend was de grote diversiteit aan wilde vogels zoals patrijs, taling en kuifeend.

Het aardewerk werd grondig bestudeerd door het Center for Artefact Research. Naast keukengerei zoals kookpotten (grapes), kommen en vergieten bevatte de beerput ook heel wat tafelwaar: drinkbekers, drinkschaaltjes en kannen. De prominente aanwezigheid van drink- en tafelgerei wijst op het bestaan van een echte tafelcultuur.

Bewijs van hoge status of bloeiende lokale economie?

Of de enorme variatie aan vormen samenhangt met de hoge status van de bewoners, is nog onduidelijk. Deze vroege vormenrijkdom kan ook het gevolg zijn van een bloeiende lokale pottenbakkersindustrie of van het grote politiek-economische belang van Mechelen in deze periode.

Enkele 15de-eeuwse stukken zijn een onmiskenbaar bewijs van de hoge sociale status van de bewoners, zoals een kom in Valenciaanse majolica versierd met een floraal motief in goud- of koperluster en een bijzondere beker of mosterdpot in majolica die mogelijk geïmporteerd werd uit Italië. Ook enkele fraaie glazen voorwerpen, met zeer veel zorg gerestaureerd door Nicole Minten, passen in dat plaatje.

Ga verder om te lezen wat er aan het Spijker voorafging of ga terug naar de beginpagina.