Online aanvragen

Als je een deelstep-dienst wilt uitbaten in Mechelen, moet je steeds een exploitatievergunning aanvragen. Deze vergunning blijft een jaar geldig. Een verlenging van de vergunning dien je als exploitant zelf aan te vragen.

Een overzicht van de voorwaarden waaraan je moet voldoen om in aanmerking te komen voor een vergunning, vind je terug in het reglement.

Hou rekening met de volgende specificaties, vastgelegd in de zitting van het College van Burgemeester en Schepenen van 25 november 2019:

  • In totaal kunnen er maximaal 200 steps beschikbaar zijn.
  • Maximaal twee partijen kunnen tegelijk een vergunning krijgen, met maximaal 100 steps per vergunningshouder.
  • Partijen die 200 steps kunnen aanbieden en dit op een duurzame manier, zullen voorrang krijgen op partijen met een lager aanbod en/of een minder duurzame insteek.
  • De steps moeten operatief zijn binnen een welbepaalde zone, waar specifieke snelheidslimieten, hotspots en no-drop-zones zijn bepaald.

Je kan ten allen tijde een aanvraag tot vergunning indienen. Eens je dossier volledig is verklaard, zal je ook bericht krijgen dat je op de wachtrij bent geplaatst en de positie waar je staat. 

Klik hier om het gedetailleerde besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 25 november 2019 te lezen.

De aanvraag of verlenging van je exploitatievergunning doe je via het webformulier.

Om de aanvraag te vervolledigen dien je enkele bestanden op te laden. Alvorens van start te gaan verzamel je dus best onderstaande documenten:

  1. Je inschrijving in het rijksregister óf KBO of bij een gelijkwaardig register in het buitenland.
  2. Het bewijs van de betaling van je belastingen, je sociale zekerheidsbijdragen en alle andere verplichtingen die van openbare orde zijn.
  3. Je motivatie waarin je aantoont dat je een verzekering kan bekomen voor burgerlijke en andere aansprakelijkheid volgens het reglement.
  4. Je motivatie waarin je aangeeft in welke mate je voldoet aan de exploitatievoorwaarden. Beperk je hierbij tot 10 pagina’s in notavorm met paginanummering zodat wij je aanvraag vlot kunnen verwerken.

De vergunning is gratis.

Online aanvragen