Als je een deelstep-dienst wilt uitbaten in Mechelen, moet je steeds een exploitatievergunning aanvragen. Deze vergunning blijft een jaar geldig. Een verlenging van de vergunning dien je als exploitant zelf aan te vragen.

Voorwaarden

Een overzicht van de voorwaarden waaraan je moet voldoen om in aanmerking te komen voor een vergunning, vind je terug in het reglement en de bijhorende specificaties.

Procedure

De aanvraag of verlenging van je exploitatievergunning doe je via dit webformulier.

Meebrengen

Om de aanvraag te vervolledigen dien je enkele bestanden op te laden. Alvorens van start te gaan verzamel je dus best onderstaande documenten:

  1. Je inschrijving in het rijksregister óf KBO of bij een gelijkwaardig register in het buitenland.
  2. Het bewijs van de betaling van je belastingen, je sociale zekerheidsbijdragen en alle andere verplichtingen die van openbare orde zijn.
  3. Je motivatie waarin je aantoont dat je een verzekering kan bekomen voor burgerlijke en andere aansprakelijkheid volgens het reglement.
  4. Je motivatie waarin je aangeeft in welke mate je voldoet aan de exploitatievoorwaarden. Beperk je hierbij tot 10 pagina’s in notavorm met paginanummering zodat wij je aanvraag vlot kunnen verwerken.

Bedrag

De vergunning is gratis.

Regelgeving

Voor deze aanvraag geldt het stedelijk reglement met betrekking tot de exploitatie van deelsteps zonder vaste stallingsinfrastructuur in Mechelen en de specificaties vastgelegd in het College van Burgemeester en Schepenen van 25 november 2019.

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging
Ik vraag een *

Gegevens contactpersoon 1

Gegevens contactpersoon 2

Gegevens onderneming

Adresgegevens

Bij te voegen bestanden

Kennisname