Gepubliceerd op:
17
februari
2023

Aan de overkant van de Nete, op de site van water-link in Duffel en Rumst, wil Ecopower drie windturbines voor groene stroom bouwen. Het openbaar onderzoek hiervoor is op 10 februari van start gegaan.

Het is water-link, het waterleidingbedrijf voor de Antwerpse regio, dat het initiatief nam voor de bouw van de windturbines. Ongeveer 2/3e van de groene stroom gebruikt water-link ter plaatse. De overschot voorziet 4.300 gezinnen in de buurt van elektriciteit. 

Het is Ecopower die zal instaan voor de bouw van de windturbines. De drie turbines zullen jaarlijks 15 miljoen kWh aan groene stroom opwekken. Een besparing van 6.000 ton CO2

Openbaar onderzoek

In oktober vorig jaar heeft Ecopower een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. Op 3 februari werd het project volledig en ontvankelijk verklaard. Hierdoor ging op 10 februari het openbaar onderzoek van start. Dat loopt tot en met 11 maart.

Omdat de aanvraag op het grondgebied Rumst en Duffel betrekking heeft, is het dossier in te kijken bij de diensten omgeving van deze gemeenten. Bij onze dienst omgeving kan het niet. Het is ook via Duffel en Rumst dat je eventuele bezwaren kan indienen.

Het openbaar onderzoek is ook online te raadplegen op de website van het Omgevingsloket Vlaanderen. Het is opgesplitst per gemeente: Rumst en Duffel.