Gepubliceerd op:
1
maart
2024

Dat zijn knooppunten waar heel wat vervoersmodi samenkomen. Reizigers hoppen er bijvoorbeeld vlot van hun fiets op de trein, bus, deelauto of omgekeerd. Hiermee versterkt Vlaanderen de basisbereikbaarheid.

Over heel Vlaanderen worden Hoppinpunten uitgerold. Je zal die Hoppinpunten steeds herkennen aan een duidelijke paars-witte Hoppinzuil. Zo wil de Vlaamse overheid de mobiliteitstransitie zichtbaar en herkenbaar in het straatbeeld maken voor de gebruikers en bewoners stimuleren om te kiezen voor duurzame vervoersmodi. De Hoppinreisplanner helpt je dan weer om je route met de trein, bus en/of flexbus te plannen.  

Dankzij het Interreg NZR-project MoLo Hubs kunnen we in Mechelen van de Hoppinpunten niet alleen mobiliteitshubs maken, maar ook logistieke hubs. Door er bijvoorbeeld ook pakjesautomaten te plaatsen, kunnen we de logistiek in onze stad verder verduurzamen.

Locaties 

De uitrol gebeurt in fases, ook in Mechelen. In een eerste fase in 2024, willen we 7 Hoppinpunten realiseren. Voor 2025 onderzoeken we minstens 8 andere locaties. We pakken als eerste de kleinere stations en onze wijken en dorpen aan. De stations zijn cruciale mobiliteitsschakels binnen de stad. Daarnaast zijn de inwoners in de stadsrand vaak nog aangewezen op privaat vervoer. Tot slot zijn er ook heel wat plekken waar het mobiliteitsaanbod al groot is, en we makkelijk een Hoppinpunt kunnen realiseren.
 

Deze locaties staan op de planning:  

  1. Keerdok (lokaal Hoppinpunt) 

  1. Station Muizen (lokaal Hoppinpunt) 

  1. Frans Halsvest (buurthoppinpunt) 

  1. Den Abeel (buurthoppinpunt) 

  1. De Plaon (buurthoppinpunt) 

  1. Dageraadstraat (buurthoppinpunt) 

  1. Arsenaal (buurthoppinpunt) 
     

Het eerste Hoppinpunt is voorzien voor Keerdoken willen we in de loop van juni gerealiseerd hebben. Hoe dat Hoppinpunt er zal uitzien, verneem je binnen enkele maanden.    

logo Molohubs en europese vlag