Startdatum
9 oktober 2023
Einddatum
31 maart 2024

In de voorbereiding van de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Wattland (tussen bedrijvensite van Fluvius en Parking Keerdok) wordt, in opdracht van de ontwikkelaar, ook het openbaar domein aangepast.

De aanpassingen aan de Elektriciteitstraat, riolerings- en wegeniswerken, duren ongeveer zes maanden. Er wordt in verschillende fasen gewerkt.

Circulatie

Fase 1: van 9 oktober tot eind november

Verkeerslichten worden uit dienst genomen, de middenberm wordt afgesloten.
Auto's rijden stadinwaarts over 1 rijstrook. Voetgangers en fietsers worden omgeleid langs het jaagpad van de Dijle.
Staduitwaarts behouden we twee rijstroken. De Elektriciteitstraat in- en uitrijden blijft nog mogelijk.

Fase 2: vanaf 20 november 

Verkeerslichten worden weer in dienst genomen, de middenberm gaat ook weer open.

Auto's rijden stadinwaarts over 1 rijstrook. Voetgangers en fietsers worden omgeleid langs het jaagpad van de Dijle. Staduitwaarts behouden we twee rijstroken.

De Elekticiteitstraat, tussen N16 en kruispunt Schorsmolenstraat, wordt onderbroken en is niet meer bereikbaar.

Hier is geen doorgaand verkeer meer mogelijk. Achterliggende bedrijven, handelaars en woningen zijn enkel bereikbaar via de Elektriciteitstraat inrijdend langs Antwerpsesteenweg (N1).

Volgende fases

Info volgt nog.
We behouden steeds doorgaand verkeer op de N16.

Communicatie

De aannemer verzorgt de communicatie in de buurt.

Info: BESIX Infra nv - +32 (0)3 870 79 70