Waarvoor dient de begeleiderspas?

Personen met een handicap en ouderen vanaf 75 jaar kunnen een begeleiderspas aanvragen. Met deze pas krijgt een begeleider gratis toegang tot verschillende culturele activiteiten in Mechelen. De begeleiderspas staat op naam van diegene die de begeleiding nodig heeft, zo kunnen er verschillende begeleiders gebruik van maken.

Wie kan de begeleiderspas aanvragen?

De begeleiderspas wordt ter beschikking gesteld van Mechelaars  die tot 1 van volgende categoriën behoren:

 • personen met een blijvende invaliditeit of arbeidsgeschiktheid van minstens 80%,
 • personen met een integratietegemoetkoming categorie 3 of 4,
 • personen ouder dan 75 jaar,
 • personen die een pensioen genieten op basis van een erkend invaliditeitspercentage,
 • personen die eigenaar zijn van een blauwe parkeerkaart, die afgeleverd is door een bevoegde instantie,
 • kinderen die minstens 66% ongeschikt zijn en recht hebben op een verhoogde of verlengde kinderbijslag,
 • instellingen die personen met een handicap opvangen en waarbij het voor de cliënten niet mogelijk is om zich zonder begeleiding buiten de instelling te begeven. (Er worden per 10 bewoners 2 kaarten toegekend.)

Welke regelgeving is van toepassing?

Het reglement over de begeleiderspas

Hoeveel kost het?

De begeleiderspas is gratis voor Mechelaars en dient om de 5 jaar vernieuwd te worden.

Bij te voegen bewijsstukken

Als je de begeleiderspas aanvraagt als persoon:

 •  
 • recente pasfoto
 • als men jonger is dan 75 jaar: een kopie van de blauwe parkeerkaart of een invaliditeitsattest

Als je de begeleiderspas aanvraagt als instelling:

 • bewijs van erkenning van de instelling

Gegevens van de aanvrager

Ik vraag de begeleiderspas aan als *

Bij te voegen bewijsstukken

Bij te voegen bewijsstukken

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

De dienst bevolking kijkt de aanvraag na. De begeleiderspas wordt vervolgens per post verstuurd naar het opgegeven adres.