Online aanvragenMaak een afspraak

Personen met een handicap en ouderen vanaf 75 jaar kunnen een begeleiderspas aanvragen. Met deze pas krijgt een begeleider gratis toegang tot verschillende culturele activiteiten in Mechelen. De begeleiderspas staat op naam van diegene die de begeleiding nodig heeft, zo kunnen er verschillende begeleiders gebruik van maken.

Bij de aanvraag van je begeleiderspas, krijg je een lijst mee met de verschillende evenementen en activiteiten die gratis worden voor een begeleider.

Een begeleiderspas is 5 jaar geldig.

Let op: niet alle evenementen komen in aanmerking. De begeleiderspas is slechts geldig voor activiteiten in Mechelen en bij die organisaties/verenigingen die zich aangesloten hebben bij het gebruik van de begeleiderspas.

Houders van een begeleiderspas kunnen gebruikmaken van taxicheques waarmee je een taxirit kan betalen aan de helft van de prijs.

De begeleiderspas wordt ter beschikking gesteld van Mechelaars  die tot 1 van volgende categorieën behoren:

 • personen met een blijvende invaliditeit of arbeidsongeschiktheid van minstens 80%,
 • personen met een integratietegemoetkoming categorie 3 of 4,
 • personen ouder dan 75 jaar,
 • personen die een pensioen genieten op basis van een erkend invaliditeitspercentage,
 • personen die eigenaar zijn van een blauwe parkeerkaart, die afgeleverd is door een bevoegde instantie,
 • kinderen die minstens 66% ongeschikt zijn en recht hebben op een verhoogde of verlengde kinderbijslag of
 • instellingen die personen met een handicap opvangen en waarbij het voor de cliënten niet mogelijk is om zich zonder begeleiding buiten de instelling te begeven. Er worden per 10 bewoners 2 begeleiderspassen toegekend.

Je kan de begeleiderspas aanvragen

 • via het formulier, je krijgt per mail bevestiging van je aanvraag.
 • persoonlijk aan het snelloket in het Huis van de Mechelaar.
 • op afspraak in de dorpshuizen.

De begeleiderspas zal, samen met het reglement en de lijst van alle deelnemende organisaties, met de post verstuurd worden.

Als je de begeleiderspas aanvraagt als persoon:

 • recente pasfoto
 • als men jonger is dan 75 jaar: een kopie van de blauwe parkeerkaart of een invaliditeitsattest

Als je de begeleiderspas aanvraagt als instelling:

 • bewijs van erkenning van de instelling

Een begeleiderspas is gratis.

Je kan ook een European Disability Card (EDC) aanvragen. 

Dit is een gratis kaart die

 • de toegang van personen met een handicap tot cultuur, sport en      vrijetijdsbesteding bevordert (musea, pretparken, toeristische attracties,      sportcentra, ...)
 • een aantal voordelen in die domeinen biedt

Waar is de EDC geldig?

De organisaties die de EDC aanvaarden, maken dit via hun eigen communicatiekanalen kenbaar.  Ze bepalen zelf welke voordelen ze toekennen op vertoon van deze kaart.  Het kan gaan om kortingen, maar ook audiogidsen, voorbehouden plaatsen, enz.

Er is een aparte website over de EDC waarop je o.a. een lijst terugvindt van voorbeelden van organisaties die de kaart aanvaarden: www.eudisabilitycard.be

Hoe aanvragen?

Personen met een handicap hebben recht op de EDC als ze een dossier hebben bij één van deze 5 Belgische instelling:

 • De FOD Sociale Zekerheid (DG Personen met een handicap)
 • Het VAPH (Vlaams Agentaschap voor Personen met een Handicap)
 • Het AViQ (Agence pour une Vie de Qualité)
 • de PHARE (Service Personne Handicapée Automomie Recherchée)
 • de DSL (Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben)

De kaart is 5 jaar geldig ongeacht de duur van de erkenning van de handicap.

Online aanvragenMaak een afspraak