Waarvoor dient dit formulier

Ingeval van overlijden dienen de pensioendiensten achterstallen uit te keren welke niet meer aan de overleden gerechtigde kunnen uitgekeerd worden. De echtgenote en de kinderen die officieel op hetzelfde adres als de overleden gerechtigde woonden, hoeven geen aanvraag in te dienen.

Via het gemeentebestuur stelt de pensioendienst dit aanvraagformulier alsook het infoblad gratis ter beschikking.

Je kan dit afhalen in het Huis van de Mechelaar aan het snelloket of online opvragen.

Het aanvraagformulier dient persoonlijk ingevuld te worden en onder gewone omslag verzonden te worden naar de rijksdienst voor rustpensioenen:
Rijksdienst voor pensioenen
Zuidertoren
1060 Brussel

Opgepast! Voordat je het formulier verzendt dienen de gegevens nagekeken te worden door de gemeente in het Huis van de Mechelaar. Hiervoor dien je een afspraak te maken.

Hoeveel kost het?

Het aanvraagformulier is gratis.

Gegevens aanvrager

Adresgegevens aanvrager