Wat is een conformiteitsattest?

In een conformiteitsattest wordt vastgesteld of de woning voldoet aan de normen inzake veiligheid, gezondheid, woonkwaliteit, brandveiligheid en woningbezetting. De stad levert het attest af na positieve controle van de woning.

Wie vraagt een conformiteitsattest aan?

 • Eengezinswoningen: Dit attest kan aangevraagd worden door de verhuurder.
  De woning kan perfect beantwoorden aan de normen van de Vlaamse Wooncode en kan verhuurd worden zonder dat de verhuurder hierover beschikt.
  Dit geldt enkel voor ééngezinswoningen.
 • Studentenhuisvesting en domiciliekamers: Studentenhuisvesting en domiciliekamers moeten wel verplicht in het bezit zijn van een conformiteitsattest. Voor elke studentenkamer, studentenstudio of domiciliekamer die verhuurd wordt of ter beschikking gesteld, moet de verhuurder een conformiteitsattest voorleggen.

  Het conformiteitsattest bezitten, is één van de drie voorwaarden waaraan het gebouw met studentenhuisvesting of domiciliekamers moet voldoen, alvorens ze de verplichtte uitbatingsvergunning van de stad krijgen.

Hoeveel kost de aanvraag van het conformiteitsattest?

De kostprijs bedraagt 62,5 euro voor een woning.
Voor een gebouw met kamers of studentenkamers en/of studentenstudio's betaal je 62,5 euro voor het gebouw plus 12,5 euro per wooneenheid, met een maximum van 1250 euro.

Hoe lang is het conformiteitsattest geldig?

 • Het conformiteitsattest is 5 jaar geldig (vanaf datum afgifte)
 • Ookal bezit je een conformiteitsattest, je moet steeds blijven toezien dat de woning in goede toestand blijft.
 • Controles zijn steeds mogelijk op initiatief van de stad of op basis van een klacht.
 • Na 5 jaar kan je een verlenging aanvragen. De hele procedure wordt dan opnieuw doorlopen.

Welke regelgeving is van toepassing?

Welke bewijsstukken moet je toevoegen?

 • Positief brandweerverslag
 • Positief keuringsattest elektriciteitsinstallatie
 • Positief keuringsattest gasinstallatie
 • Stedenbouwkundige of omgevingsvergunning
 • Schema van het volledige gebouw met situering van de genummerdestudio's/kamers met aanduiding van:
  • Keuken: Gemeenschappelijk (GK) / Niet-gemeenschappelijk (K)
  • Leefruimte: Gemeenschappelijk (GL) / Niet-gemeenschappelijk (L)
  • Badkamer: Gemeenschappleijk (GB) / Niet-gemeenschappelijk (B)
  • WC: Gemeenschappelijk (GWC) / Niet-gemeenschappelijk (WC)
  • Fietsenberging (studentenhuisvesting) (F)

Ligging van het pand

Enkel studenten? *
Hoofdverblijfplaats? *

Persoonlijke gegevens


Eigenaar 1


Eigenaar 2


Eigenaar 3


Eigenaar 4


Eigenaar 5


Eigenaar 6


Eigenaar 7


Eigenaar 8


Eigenaar 9


Eigenaar 10

Inhoudelijke gegevens

Schema ('s) van het gebouw met aanduiding van de genummerde kamers  of studio's

 Gelieve duidelijk aan te duiden:

 • Aantal bewoners
 • Kamer (K) of Studio (S)
 • Keuken: gemeenschappelijk (GK) /  niet-gemeenschappelijk (K)
 • Leefruimte: gemeenschappelijk (GL) / niet-gemeenschappelijk (L)
 • Badkamer: gemeenschappelijk (GB) / niet gemeenschappelijk (B)
 • WC: gemeenschappelijk (GWC) / niet-gemeenschappelijk (WC)
 • Fietsenberging (studentenhuisvesting) (F)

 

 


Bewijsstukken


 

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

De dienst Wonen kijkt na of alle vereiste documenten in orde zijn.

Je wordt op de hoogte gebracht of je aanvraag volledig is of niet.