Waar kan je ons bereiken?

De dienst wonen heeft als opdracht voor de stad Mechelen invulling te geven aan drie beleidsprioriteiten zoals vastgelegd in de Vlaamse Codex Wonen.

Beleidsprioriteit 1: zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod afhankelijk van de woonnoden:

  • Betaalbaar wonen en andere woonvormen
  • Studentenhuisvesting
  • Sociale huisvesting en toewijzingsbeleid
  • Lokaal woonbeleid - woonbeleidsplan
  • Lokaal woonoverleg

Beleidsprioriteit 2: werken aan kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving:

  • Woningkwaliteit en conformiteitsattest
  • Uitbatingsvergunningen studentenhuisvesting (Topkot)
  • Leegstand en verwaarlozing
  • Actualisatie kadastraal inkomen aan de hand van comfortelementen

Beleidsprioriteit 3: informeren, adviseren en begeleiden van inwoners met vragen over wonen:

  • Woon- en energieloket (in samenwerking met team energiepunt)

Om de kwaliteit en efficiëntie van het woonbeleid te bevorderen werkt de stad Mechelen intergemeentelijk samen met Lier en Willebroek.