Online aanvragen

Wat is een conformiteitsattest?

Een conformiteitsattest bewijst dat de huurwoning voldoet aan de minimale normen wat betreft veiligheid, gezondheid, woonkwaliteit, brandveiligheid en woningbezetting. De stad levert het attest af na positieve controle van de woning.

Wie vraagt een conformiteitsattest aan?

 • Eengezinswoningen: de verhuurder van een eengezinswoning kan een conformiteitsattest aanvragen. Ook zonder attest kan de woning perfect beantwoorden aan de normen van de Vlaamse Wooncode en kan de verhuurder de woning verhuren. Dit geldt enkel voor ééngezinswoningen.

 • Studentenhuisvestingen en domiciliekamers: studentenhuisvestingen en domiciliekamers moeten wel verplicht beschikken over een conformiteitsattest. Voor elke studentenkamer, studentenstudio of domiciliekamer die verhuurd of ter beschikking gesteld wordt, moet de verhuurder een geldig conformiteitsattest voorleggen.

Over een conformiteitsattest beschikken, is één van de drie voorwaarden waaraan het gebouw met studentenhuisvesting of domiciliekamers moet voldoen, alvorens de verhuurder de verplichte uitbatingsvergunning van de stad kan krijgen.

Hoe lang is het conformiteitsattest geldig?

 • Het conformiteitsattest is 5 jaar geldig vanaf de datum van afgifte (10 jaar voor een eengezinswoning).
 • Ook al bezit je een conformiteitsattest, je moet steeds blijven toezien dat de woning in goede toestand blijft.
 • Controles zijn steeds mogelijk op initiatief van de stad of op basis van een klacht.
 • Wanneer je attest verlopen is, kan je een verlenging aanvragen. Je doorloopt dan de hele procedure opnieuw. Vraag je verlenging tijdig aan om eventuele problemen (bv. wachten op de elektriciteitskeuring) te vermijden.

Welke bewijsstukken moet je toevoegen voor eengezinswoningen?

 • Positief keuringsattest elektriciteitsinstallatie
 • Positief keuringsattest gasinstallatie
 • Stedenbouwkundige- of omgevingsvergunning

Welke bewijsstukken moet je toevoegen voor studentenkamers?

 • Positief brandweerverslag
 • Positief keuringsattest elektriciteitsinstallatie
 • Positief keuringsattest gasinstallatie
 • Stedenbouwkundige- of omgevingsvergunning
 • Schema van het volledige gebouw met situering van de genummerde studio's/kamers met aanduiding van:
  • Keuken: Gemeenschappelijk (GK) / Niet-gemeenschappelijk (K)
  • Leefruimte: Gemeenschappelijk (GL) / Niet-gemeenschappelijk (L)
  • Badkamer:Gemeenschappleijk (GB) / Niet-gemeenschappelijk (B)
  • WC:Gemeenschappelijk (GWC) / Niet-gemeenschappelijk (WC)
  • Fietsenberging (studentenhuisvesting) (F)

Hoeveel kost de aanvraag van het conformiteitsattest?

De kostprijs bedraagt 80,04 euro voor een eengezinswoning. 
Voor een gebouw met kamers of studentenkamers en/of -studio's betaal je 80,04 euro voor het gebouw plus 15 euro per wooneenheid, met een maximum van 1578,76 euro.

Online aanvragen