Online aanvragen

topkotlogoDe stad Mechelen wil dat studenten zich thuis voelen in onze bruisende Dijlestad en zet daarbij volop in op kwalitatieve en veilige studentenkamers. Daarom zullen verhuurders over een uitbatingsvergunning moeten beschikken. Wie in de toekomst geen uitbatingsvergunning kan voorleggen, mag geen kamers meer verhuren.

Uitbatingsvergunning

Een uitbatingsvergunning krijg je op basis van:

Beschik je over deze drie verplichte documenten, dan vraag je een uitbatingsvergunning aan via het e-loket: Aanvraag uitbatingsvergunning studentenvoorziening of Aanvraag uitbatingsvergunning domiciliekamers.

De uitbatingsvergunning is 5 jaar geldig. De vergunning vervalt als niet meer voldaan wordt aan de voorwaarden van de woonkwaliteitseisen, de omgevingsvergunning of de brandweervoorschriften. De verhuurder dient zelf tijdig, voor het verstrijken van de uitbatingsvergunning, een nieuw aanvraagdossier in te dienen.

Het verhuren zonder uitbatingsvergunning wordt gesanctioneerd volgens de wet van 24 april 2018 betreffende de gemeentelijke administratieve sanctie. Uiteindelijk kan dit leiden tot een GAS-boete, een schorsing van de uitbatingsvergunning of de tijdelijke, of zelfs definitieve sluiting van de kamers.

Topkot-label

Als aan deze voorwaarden voldaan is, ontvang je een uitbatingsvergunning die je zichtbaar ophangt in een gemeenschappelijke ruimte van het kot.

Je ontvangt tegelijkertijd het label "Topkot" om zichtbaar aan het raam te kleven.

Conformiteitsattest verplicht

Het conformiteitsattest vraag je aan via het e-loket. In een conformiteitsattest wordt vastgesteld of de woning voldoet aan de normen inzake veiligheid, gezondheid, woonkwaliteit, brandveiligheid en woningbezetting.

Verplichte omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen

Voor het bouwen van of het verbouwen tot een studentenhuisvesting moet je minstens een omgevingsvergunning aanvragen met eenvoudige dossiersamenstelling. De voorwaarden waaraan deze huisvestingen moeten voldoen, worden geregeld via onze stedenbouwkundige verordening. De rubriek studentenkamers en -studios specifieert deze regelgeving. Straten waarin mag afgeweken worden van bepaalde artikelen uit  deze verordening vormen de studentenbuurten.

Gunstig brandweerverslag verplicht

In Mechelen is het brandweerkorps Rivierenland bevoegd voor het afleveren van een brandweeradvies en -verslag bij een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag.

De geïntegreerde regelgeving 'Studentenhuisvesting en domiciliekamers stad Mechelen' regelt de procedure, werkwijze en voorwaarden voor het bekomen van een uitbatingsvergunning voor studentenhuisvesting of domiciliekamers.
De regelgeving zelf vind je hiernaast.

Online aanvragen