Waarvoor dient de subsidieaanvraag elektrische deelwagen?

De Stad Mechelen wil inwoners aanzetten om over te schakelen naar elektrische mobiliteit en zo de CO2-uitstoot op haar grondgebied terugdringen. Er kan een subsidie aangevraagd worden voor de aankoop van een nieuwe elektrische wagen (FEV M1-voertuig) die gedeeld wordt met buurtbewoners.

Wie komt in aanmerking voor de subsidie?

Particulieren die een elektrische wagen kopen en inschrijven bij een erkende autodeelorganisatie in Mechelen, zoals Dégage! of cozycar. De vaste standplaats van de deelwagen moet zich op grondgebied Mechelen bevinden.

Wanneer vraag je de subsidie aan?

De subsidieaanvraag gebeurt maximaal 12 maanden na de aankoop van de elektrische wagen en uiterlijk op 31 december 2022.

Opgelet! De subsidie wordt enkel toegekend voor factuurdatum na 1 september 2019.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De subsidie voor een FEV M1-voertuig bedraagt € 3.000 voor een voertuig met een catalogusprijs van minder dan € 31.000 euro en € 2.000 voor een voertuig met een catalogusprijs vanaf € 31.000 tot € 50.000. Er kan maximaal 1 subsidie toegekend worden per aanvrager.

Welke regelgeving is van toepassing?

Lees alle voorwaarden in het subsidiereglement gedeelde mobiliteit.

Welke bewijsstukken moet je toevoegen?

  • kopie van het kentekenbewijs en het conformiteitsattest van het voertuig
  • een bewijs van betaling en/of ontvangst van het voertuig
  • getekend autodeelcontract tussen de eigenaar van de wagen en het erkende autodeelinitiatief (indien het een particuliere autodeelgroep betreft)
  • ondertekende verklaring op eer dat de elektrische wagen als deelwagen wordt gebruikt met standplaats op het grondgebied van Mechelen
  • een kopie van de polis waaruit blijkt dat de autodelers correct verzekerd zijn

Gegevens van de aanvrager

Adres waarop je gedomicilieerd bent

Bijlagen

Ondertekening

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

Na indiening en goede ontvangst van de aanvraag ontvang je een schriftelijke ontvangstmelding.

Indien je geen ontvangstbewijs krijgt binnen een termijn van 3 weken, neem je best contact op met het team Mobiliteit.

Team Mobiliteit controleert de aanvraag en vraagt ontbrekende bewijsstukken op indien nodig.

Het college van burgemeester en schepenen neemt de beslissing tot al dan niet toekenning van de subsidie op basis van het advies van het team Mobiliteit.

Specifieke controle

Vanaf uitbetalingsdatum van het volledige saldo dient de aanvrager gedurende een periode van 4 jaar jaarlijks en uiterlijk tegen 15 maart van dat jaar, volgende documenten aan de Stad Mechelen te bezorgen:

  1. ondertekende verklaring op eer van de eigenaar dat de elektrische wagen nog steeds als deelwagen gebruikt wordt met standplaats op het grondgebied Mechelen.
  2. verslag van het aantal gedeelde verplaatsingen en het aantal kilometers ten opzichte van het totaal aantal gereden kilometers van het afgelopen jaar (indien het om peer-to-peer autodelen of kostendelend autodelen gaat).
  3. kopie van de op dat moment geldende autodeelpolis.

Indien uit de jaarlijkse evaluatie blijkt dat er niet aan de subsidievoorwaarden wordt voldaan, maant Stad Mechelen de aanvrager per aangetekend schrijven aan om zich binnen de 3 maanden te rekenen vanaf de datum van dit schrijven in regel te stellen op straffe van terugvordering van de volledige subsidie.