Keerdoksite

Heb je een vraag of wens je graag meer informatie over de Keerdoksite? Vul dan dit formulier in.

Projectinformatie

Timing: In 2015 werd er gestart met de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan. Dit vormt het juridisch kader en zorgt ervoor dat de bouwwerken kunnen opstarten. De start van de ontwikkeling is voorzien in 2018 en zal nadien gefaseerd aangepakt worden. 

Gegevens van de aanvrager

Wat gebeurt er met mijn vraag?

Je vraag wordt binnen de 5 werkdagen behandeld door de projectcoördinator.