Wanneer kan je een klacht indienen voor de slechte toestand van een pand?

De huurder kan een klacht indienen als de toestand van een woning slecht is.

Voorwaarde is dat je reeds contact hebt opgenomen met de eigenaar van de woning via een aangetekende brief of een e-mail.

Welke regelgeving is van toepassing?

Het decreet van 15 juli 1997 en latere wijzigingen van de Vlaamse Wooncode

Welke bewijsstukken moet je toevoegen?

 • Opsomming gebreken
 • Bewijs contactopname met eigenaar (aangetekende brief of e-mail)
 • Bewijsstukken van gebreken

Aanverwante pagina's

 

Persoonlijke gegevens

Waar ligt de woning?

Wie is de eigenaar van de woning?

Inhoudelijke gegevens

Hoe heb je contact opgenomen met de eigenaar?

Bijkomende inlichtingen

Betaal je eventueel bijkomende kosten en lasten?
Sta je op de wachtlijst voor een sociale woning?
Sociale huisvestingsmaatschappijen

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

Een controleur van de stad komt je woning controleren en maakt een verslag op.

Als de woning in orde is wordt de procedure stopgezet.

Is de woning niet in orde, dan krijgen eigenaar en huurder een brief.

 • Heeft de woning kleine gebreken, dan wordt dit opgevolgd door de stad.
 • Heeft de woning ernstige gebreken, dan wordt je dossier doorgestuurd naar Wonen-Vlaanderen.
  • Een controleur van Wonen-Vlaanderen komt dan langs en maakt een verslag op.
   • Is de woning in orde, dan stopt de procedure
   • Is de woning niet in orde, dan wordt de woning ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard.

Zowel de eigenaar als de huurder krijgen een brief met dit besluit. 

Als de gebreken weg zijn, dan wordt er een nieuwe controle gedaan en wordt de woning in orde verklaard.