Wat is een uitbatingsvergunning? 

De uitbatingsvergunning is verplicht voor alle studentenhuisvesting in Mechelen. Alleen studentenhuisvesting die voldoet aan deze regels, krijgt een vergunning. Je krijgt dan het "Topkot"-label.

Wie vraagt een uitbatingsvergunning aan?

De verhuurder van studentenhuisvesting vraagt de vergunning aan.

Hoe lang is de uitbatingsvergunning geldig?

De uitbatingsvergunning is 5 jaar geldig, tenzij het van rechtswege vervalt of wordt ingetrokken.

Welke regelgeving is van toepassing?

Welke bewijsstukken moet je toevoegen?

 • Conformiteitsattest
 • Positief brandweerverslag
 • Positief keuringsattest elektriciteitsinstallatie
 • Positief keuringsattest gasinstallatie
 • Stedenbouwkundige  of omgevingsvergunning
 • Schema van het volledige gebouw met situering van de genummerde studio's/kamers met aanduiding van:
  • Keuken: Gemeenschappelijk (GK) / Niet-gemeenschappelijk (K)
  • Leefruimte: Gemeenschappelijk (GL) / Niet-gemeenschappelijk (L)
  • Badkamer: Gemeenschappelijk (G B) / Niet-gemeenschappelijk (B)
  • WC: Gemeenschappelijk (G WC) / Niet-gemeenschappelijk (WC)
  • Fietsenberging (F)

Persoonlijke gegevens


Ligging van het pand


 

Inhoudelijke gegevens


 

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

De dienst Wonen kijkt na of alle vereiste documenten in orde zijn.

Je wordt op de hoogte gebracht of je aanvraag volledig is of niet.

De beslissing over je aanvraag wordt genomen binnen de 3 maanden na volledig verklaring.