Wanneer vraag je een vrijstelling aan?

De vrijstelling van de heffing kan aangevraagd worden als je handelspand opgenomen is op de inventaris leegstand en/of verwaarlozing.

Wie vraagt de vrijstelling aan?

De vrijstelling wordt aangevraagd door de eigenaar(s) van wie het pand opgenomen is op de inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde panden.

Welke regelgeving is van toepassing?

Aanverwante documenten

Overeenkomst lastgeving

VRIJSTELLING WONING OF HANDELSPAND?

Type gebouw *

Dit is het formulier voor de handelspanden. Gelieve het formulier voor de woningen in te vullen.

Persoonlijke gegevens

Is de eigenaar een bedrijf? *
Ben je enige eigenaar? *

Ligging van het gebouw of woning

Dossiertype

Waarvoor vraag je de vrijstelling aan? *

Welke vrijstelling vraag je aan?

Vrijstelling *

Vrijstelling nieuwe eigenaar

Geldigheidsduur van de vrijstelling: deze vrijstelling geldt voor twee jaar vanaf de officiële verkoopdatum.

Is het een beschermd monument?
In welke hoedanigheid vraag je de vrijstelling aan? *
Is vorige eigenaar een bloed- of aanverwant tot en met de derde graad van verwantschap? *
Zakelijk recht bekomen via erfopvolging of testament? *
Overdracht gevolg van fusie, splitsing of andere verandering? *
Is vorige eigenaar nog lid van de vzw? *

Vrijstelling voor renovatiewerken

Geldigheidsduur van de vrijstelling: deze vrijstelling wordt maximaal viermaal toegekend over een periode van 5 jaar en wordt toegekend in schijven van 1 jaar.

Zijn het vergunningsplichtige werken?

Vrijstelling voor sociale huisvestingsmaatschappijen

Geldigheidsduur van de vrijstelling: deze vrijstelling wordt verleend voor drie jaar boven op de vrijstelling wegens renovatiewerken. De periode gaat in vanaf de datum van ontvangst van de bewijsstukken.

Vrijstelling omdat er een stedenbouwkundige vergunning is aangevraagd die  'volledig en ontvankelijk' is verklaard

Geldigheidsduur van de vrijstelling: deze vrijstelling wordt verleend vanaf de datum van 'volledig en ontvankelijkheid verklaring' tot de beslissingsdatum over de vergunning.

Extra vrijstelling voor renovatiewerken van een beschermd monument

Geldigheidsduur van de vrijstelling: deze extra vrijstelling wordt verleend voor een termijn van maximum 1 jaar, bijkomend aan de vrijstelling wegens renovatiewerken.

Vrijstelling wegens ramp

Geldigheidsduur van de vrijstelling: Er wordt een vrijstelling gegeven voor periode van twee jaar vanaf de datum van de ramp.

Vrijstelling voor gebouw dat heeft gediend voor economische activiteit en waar de eigenaar nog in woont

Geldigheidsduur van de vrijstelling: deze vrijstelling wordt verleend voor een termijn van twee jaar te rekenen vanaf de datum van stopzetting van de economische activiteit.

Vrijstelling voor onteigening

Geldigheidsduur van de vrijstelling: deze vrijstelling loopt vanaf de datum van betekening van het onteigeningsplan tot de datum van effectieve onteigening.

Vrijstelling voor panden die het onderwerp vormen van een gerechtelijke procedure

Geldigheidsduur van de vrijstelling: deze vrijstelling loopt tot één jaar na de stopzetting van de gerechtelijke procedure.

Vrijstelling voor gebouwen in functie van het stimuleren van het ondernemerschap

Geldigheidsduur van de vrijstelling: Er wordt een vrijstelling verleend gedurende een periode van 1 jaar vanaf het moment van inschrijving op de stedelijke databank van de dienst economie.

 


Deze vrijstelling kan enkel aangevraagd worden voor leegstaande handelspanden. Gelieve voor verwaarlozing een andere vrijstelling aan te vragen

Vrijstelling verwaarlozing

Vrijstelling nieuwe eigenaar

Geldigheidsduur van de vrijstelling: deze vrijstelling geldt voor twee jaar vanaf de officiële verkoopdatum.

Is het een beschermd monument?
In welke hoedanigheid vraag je de vrijstelling aan? *
Is vorige eigenaar een bloed- of aanverwant tot en met de derde graad van verwantschap? *
Zakelijk recht bekomen via erfopvolging of testament? *
Overdracht gevolg van fusie, splitsing of andere verandering? *
Is vorige eigenaar nog lid van de vzw? *

Vrijstelling voor renovatiewerken

Geldigheidsduur van de vrijstelling: deze vrijstelling wordt maximaal viermaal toegekend over een periode van 5 jaar en wordt toegekend in schijven van 1 jaar.

Zijn het vergunningsplichtige werken?

Vrijstelling voor sociale huisvestingsmaatschappijen

Geldigheidsduur van de vrijstelling: deze vrijstelling wordt verleend voor drie jaar boven op de vrijstelling wegens renovatiewerken. De periode gaat in vanaf de datum van ontvangst van de bewijsstukken.

Vrijstelling omdat er een stedenbouwkundige vergunning is aangevraagd die  'volledig en ontvankelijk' is verklaard

Geldigheidsduur van de vrijstelling: deze vrijstelling wordt verleend vanaf de datum van 'volledig en ontvankelijkheid verklaring' tot de beslissingsdatum over de vergunning.

Extra vrijstelling voor renovatiewerken van een beschermd monument

Geldigheidsduur van de vrijstelling: deze extra vrijstelling wordt verleend voor een termijn van maximum 1 jaar, bijkomend aan de vrijstelling wegens renovatiewerken.

Vrijstelling wegens ramp

Geldigheidsduur van de vrijstelling: Er wordt een vrijstelling gegeven voor periode van twee jaar vanaf de datum van de ramp.

Vrijstelling voor onteigening

Geldigheidsduur van de vrijstelling: deze vrijstelling loopt vanaf de datum van betekening van het onteigeningsplan tot de datum van effectieve onteigening.

Vrijstelling voor panden die het onderwerp vormen van een gerechtelijke procedure

Geldigheidsduur van de vrijstelling: deze vrijstelling loopt tot één jaar na de stopzetting van de gerechtelijke procedure.

 


Deze vrijstelling kan enkel aangevraagd worden voor leegstaande handelspanden. Gelieve voor verwaarlozing een andere vrijstelling aan te vragen

Vrijstelling verwaarlozing

Vrijstelling nieuwe eigenaar

Geldigheidsduur van de vrijstelling: deze vrijstelling geldt voor twee jaar vanaf de officiële verkoopdatum.

Is het een beschermd monument?
In welke hoedanigheid vraag je de vrijstelling aan? *
Is vorige eigenaar een bloed- of aanverwant tot en met de derde graad van verwantschap? *
Zakelijk recht bekomen via erfopvolging of testament? *
Overdracht gevolg van fusie, splitsing of andere verandering? *
Is vorige eigenaar nog lid van de vzw? *

Vrijstelling voor renovatiewerken

Geldigheidsduur van de vrijstelling: deze vrijstelling wordt maximaal viermaal toegekend over een periode van 5 jaar en wordt toegekend in schijven van 1 jaar.

Zijn het vergunningsplichtige werken?

Vrijstelling voor sociale huisvestingsmaatschappijen

Geldigheidsduur van de vrijstelling: deze vrijstelling wordt verleend voor drie jaar boven op de vrijstelling wegens renovatiewerken. De periode gaat in vanaf de datum van ontvangst van de bewijsstukken.

Vrijstelling omdat er een stedenbouwkundige vergunning is aangevraagd die  'volledig en ontvankelijk' is verklaard

Geldigheidsduur van de vrijstelling: deze vrijstelling wordt verleend vanaf de datum van 'volledig en ontvankelijkheid verklaring' tot de beslissingsdatum over de vergunning.

Extra vrijstelling voor renovatiewerken van een beschermd monument

Geldigheidsduur van de vrijstelling: deze extra vrijstelling wordt verleend voor een termijn van maximum 1 jaar, bijkomend aan de vrijstelling wegens renovatiewerken.

Vrijstelling wegens ramp

Geldigheidsduur van de vrijstelling: Er wordt een vrijstelling gegeven voor periode van twee jaar vanaf de datum van de ramp.

Vrijstelling voor onteigening

Geldigheidsduur van de vrijstelling: deze vrijstelling loopt vanaf de datum van betekening van het onteigeningsplan tot de datum van effectieve onteigening.

Vrijstelling voor panden die het onderwerp vormen van een gerechtelijke procedure

Geldigheidsduur van de vrijstelling: deze vrijstelling loopt tot één jaar na de stopzetting van de gerechtelijke procedure.

Vrijstelling

Vrijstelling nieuwe eigenaar

Geldigheidsduur van de vrijstelling: deze vrijstelling geldt voor twee jaar vanaf de officiële verkoopdatum.

Is het een beschermd monument?
In welke hoedanigheid vraag je de vrijstelling aan? *
Is vorige eigenaar een bloed- of aanverwant tot en met de derde graad van verwantschap? *
Zakelijk recht bekomen via erfopvolging of testament? *
Overdracht gevolg van fusie, splitsing of andere verandering? *
Is vorige eigenaar nog lid van de vzw? *

Vrijstelling voor renovatiewerken

Geldigheidsduur van de vrijstelling: deze vrijstelling wordt maximaal viermaal toegekend over een periode van 5 jaar en wordt toegekend in schijven van 1 jaar.

Zijn het vergunningsplichtige werken?

Vrijstelling voor sociale huisvestingsmaatschappijen

Geldigheidsduur van de vrijstelling: deze vrijstelling wordt verleend voor drie jaar boven op de vrijstelling wegens renovatiewerken. De periode gaat in vanaf de datum van ontvangst van de bewijsstukken.

Vrijstelling omdat er een stedenbouwkundige vergunning is aangevraagd die  'volledig en ontvankelijk' is verklaard

Geldigheidsduur van de vrijstelling: deze vrijstelling wordt verleend vanaf de datum van 'volledig en ontvankelijkheid verklaring' tot de beslissingsdatum over de vergunning.

Extra vrijstelling voor renovatiewerken van een beschermd monument

Geldigheidsduur van de vrijstelling: deze extra vrijstelling wordt verleend voor een termijn van maximum 1 jaar, bijkomend aan de vrijstelling wegens renovatiewerken.

Vrijstelling wegens ramp

Geldigheidsduur van de vrijstelling: Er wordt een vrijstelling gegeven voor periode van twee jaar vanaf de datum van de ramp.

Vrijstelling voor onteigening

Geldigheidsduur van de vrijstelling: deze vrijstelling loopt vanaf de datum van betekening van het onteigeningsplan tot de datum van effectieve onteigening.

Vrijstelling voor panden die het onderwerp vormen van een gerechtelijke procedure

Geldigheidsduur van de vrijstelling: deze vrijstelling loopt tot één jaar na de stopzetting van de gerechtelijke procedure.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

De dienst Economie kijkt na of alle vereiste documtenten in orde zijn.

Je wordt op de hoogte gebracht of je aanvraag volledig is of niet.