De vrijwilligers zijn een belangrijk onderdeel van de werking van Erfgoedcel Mechelen.
De erfgoedzorgers die zich inzetten met hart en ziel zijn:
An, Annie, Anne- Marie, Annemie, Arlette, Carl, Carla, Chris, Christine, Dara, Dette, Dirk, Ellen, Elie, Etienne, Elisabeth, Frank, Georges, Ginia, Herman, Ingrid, Jacques, Jan, Jacqueline, Jenny, Johan, Joséphine, Josine, Josiane, Jul, Jytte, Laure, Leo, Lieve, Lillie, Louis, Margaret, Margareta, Margy, Maria, Margaret, Marie-Christine, Myriam, Nadine, Norbert, Patrick, Rik, Rombaut, Rose (Marie Rose), Staf, Veerle, Willy en Wies

Voor meer informatie over de vrijwilligerswerking, neem contact op met Liesbeth Van Nerom
Liesbeth.vannerom@mechelen.be