Sinds 2005 zetten de enthousiaste vrijwilligers van Erfgoedcel Mechelen zich met hart en ziel in voor de zorg en ontsluiting van erfgoed in Mechelen. De ploeg telt ruim 50 leden. Erfgoedcel Mechelen initieert, coördineert en is aanspreekpunt voor dit vrijwilligersnetwerk. Niet enkel voor eigen erfgoedprojecten, maar ook voor partnerorganisaties in de stad.