Hulp bij financiële en sociale vragen

Een overlijden geeft soms financiële moeilijkheden. Er valt een kostwinner weg, de aanvraag van een overlevingspensioen sleept aan of er komen onverwachte uitgaven. Een gesprek over je financiële situatie met een maatschappelijk werker kan een oplossing bieden. Deze luistert naar je vraag, geeft informatie en verwijst je eventueel door naar de meest gepaste welzijnsdienst. Voor sociale vragen kan je hier steeds terecht:

ID-team (informatie en doorverwijzing)
Sociaal Huis, Lange Schipstraat 27, 2800 Mechelen

Praktische en sociale ondersteuning

Een overlijden kan ook allerlei praktische of persoonlijke problemen met zich meebrengen. Je bent niet in staat om je huishouden alleen te doen, je ervaart mobiliteitsproblemen of je voelt je eenzaam en weet niet goed waarnaartoe.

Lokale dienstencentra

Je kan bij jou in de buurt terecht in een van de vijf lokale dienstencentra voor een babbel, ontspanning, om iets bij te leren of voor een lekkere en gezonde maaltijd. 

Het dienstencentrum is ook de thuishaven van de zorgcoach. Die begeleidt je bij aanvragen voor dienstverlening van de dienst Thuiszorg, zoals schoonmaakhulp, gezinszorg, personenalarmering, Minder Mobielen Centrale, een seniorenwoning of een serviceflat. Ook bij andere zorgvragen is de zorgcoach je aanspreekpunt. Hij/zij zoekt mee naar gepaste oplossingen en verwijst eventueel door naar andere organisaties. De zorgcoach blijft betrokken tot het probleem opgelost is of je vraag beantwoord is.

De sociale dienst van je ziekenfonds

Elk ziekenfonds heeft een dienst Maatschappelijk werk. Als lid van het ziekenfonds kan je er terecht voor informatie en advies, voor thuiszorg en gezinszorg ... Je ziekenfonds betaalt meestal een begrafenisvergoeding uit. Vraag ook of de familieleden na het overlijden recht hebben op verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds voor gezondheidszorg (doktersbezoeken, geneesmiddelen ...) en andere voordelen.

Christelijke Mutualiteit - CM-kantoor Mechelen Stad Onder den Toren 4, 2800 Mechelen
T 03 221 93 39 
www.cm.be

Solidaris - Desiré Boucherystraat 17, 2800 Mechelen
T 03 285 44 44
E mechelen@solidaris.be
www.solidaris-vlaanderen.be

Liberale Mutualiteit - Frederik De Merodestraat 76, 2800 Mechelen
T 015 20 33 66 -
E Mechelen@LMPlus.be
www.lm.be

Helan Onafhankelijk Ziekenfonds - Schuttersvest 63, 2800 Mechelen
T 03 287 88 51
www.helan.be/nl

Vlaams & Neutraal Ziekenfonds Hoogstratenplein 1, 2800 Mechelen
T 015 28 90 90 – E sociale.dienst@vnz.be
www.vnz.be

Hulp voor kinderen en jongeren

Groeipakket - en wezentoeslag

Als je in het gezin kinderen hebt voor wie je kinderbijslag krijgt, dien je wezenbijslag aan te vragen. Neem contact op met het kinderbijslagfonds waarbij je aangesloten bent. Voeg bij je aanvraag een uittreksel uit de overlijdensakte en een uittreksel uit de geboorteakte van de rechthebbende kinderen.

De naam van de uitbetaler van je Groeipakket vind je: 

  • via Mijn Burgerprofiel – Uw gegevens
  • op je rekeninguittreksels. De uitbetaling van het Groeipakket gebeurt rond de achtste van de maand.
  • Bel 1700 of mail naar info@groeipakket.be om te weten bij welke uitbetaler je bent aangesloten. 

Kinderopvang

Heb je nood aan opvang voor jonge kinderen of opvang voor en na de school? Contacteer dan de dienst Kinderopvang van Stad Mechelen. T 015 29 83 24

E kinderopvang@mechelen.be
www.kinderopvangwijzer.be

Voogdij over de kinderen

Als er in het gezin volle wezen zijn, dan brengt de gemeente het vredegerecht van de woonplaats van de overledene hiervan op de hoogte. Het vredegerecht stuurt vervolgens een uitnodiging naar de familie om alle nodige informatie over het gezin te kennen en zo de voogdij in te richten. De bedoeling van voogdij is minderjarigen te beschermen, vooral wat de roerende en onroerende goederen betreft. Het vredegerecht staat steeds ter beschikking om eventuele moeilijkheden te regelen.

Vredegerecht Mechelen Voochtstraat 7, 2800 Mechelen

T 015 28 83 90

Openingsuren griffie: elke werkdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16 uur

Juridisch advies

Heb je naar aanleiding van een overlijden juridische vragen of problemen – bijvoorbeeld in verband met voogdij over de kinderen, een testament, het verwerpen van een nalatenschap ... – dan kan je in het Justitiehuis terecht voor advies.

Justitiehuis Mechelen Schoolstraat 9, 2800 Mechelen

T 015 28 40 00 – F 015 43 20 46

E justitiehuis.mechelen@vlaanderen.be