Voor de nabestaanden kan een overlijden een aantal moeilijke situaties met zich meebrengen waarvoor hulp of advies nodig is: financiële, sociale, praktische of juridische problemen. Ook voor het omgaan met rouw en verlies kan het nuttig zijn om een beroep te doen op ondersteuning.