Het Family Justice Center (FJC) Mechelen helpt je gezin wanneer dat te maken heeft met  intrafamiliaal geweld.  Het FJC werkt snel, adequaat en vraaggericht en creëert zo terug veiligheid binnen jouw gezin.

Het uitgangspunt van het FJC is een gezinsgerichte aanpak waarbij het rekening houdt met de noden en behoeften van iedereen binnen jouw gezin.
Het FJC zet sterk in op het tijdig inspelen op signalen van verontrusting.

Het FJC is een regionaal samenwerkingsverband en zorgt voor verbinding tussen de verschillende partners (hulp- en dienstverlening, politie, parket en bestuur) en de cliënt.

Momenteel is het FJC een niet-rechtstreeks toegankelijke dienst.  Dit wil zeggen dat je via andere professionelen (arts, hulpverlener, politie,…) doorverwezen wordt naar het FJC.

Omgaan met conflicten in het gezin tijdens de coronacrisis

Ik heb hulp nodig!

1712: Hulplijn voor vragen over geweld. Elke werkdag tussen 9-17u

101: Politie. Bij acuut geweld en /of dringende situaties.

112: Noodnummer voor dringende medische hulp

112 BE-App: download die op je smartphone. Als je niet kan praten, kan je communiceren via chat.

 • Voor wie is het FJC?

  Het FJC is er voor jouw gezin wanneer zich daar ernstige conflicten voordoen die leiden tot geweld.

 • Wat biedt het FJC?

  Om geweld te kunnen stoppen is het belangrijk om alle problemen die stress veroorzaken aan te pakken.

 • Een luisterend oor

  Heb je nood aan een luisterend oor?  Zoek je een plek waar gezegd kan worden wat je moeilijk onder woorden kan brengen?

 • Voor professionals

  Het FJC Mechelen is een regionale netwerkorganisatie die de expertise van verschillende diensten rond IFG bundelt.

 • Nieuwsbrief: FJC Mechelen Vandaag

  Tweejaarlijkse nieuwsbrief