Het Family Justice Center (FJC) krijgt een nieuwe naam: Veilig Huis Rivierenland. Daarmee wordt het erkend als een van de negen Veilige Huizen in Vlaanderen. De dienstverlening blijft dezelfde.

Veilig Huis helpt je gezin wanneer dat te maken heeft met intrafamiliaal geweld. Veilig Huis werkt snel, adequaat en vraaggericht en creëert zo weer veiligheid binnen jouw gezin. Het uitgangspunt is een gezinsgerichte aanpak waarbij rekening gehouden wordt met de noden en behoeften van iedereen binnen jouw gezin.

Veilig Huis Rivierenland is een regionaal samenwerkingsverband en zorgt voor verbinding tussen de verschillende partners (hulp- en dienstverlening, politie, parket en bestuur) en de cliënt.

Momenteel is Veilig Huis een niet-rechtstreeks toegankelijke dienst.  Dit wil zeggen dat je via andere professionelen (arts, hulpverlener, politie,…) doorverwezen wordt naar Veilig Huis.

Ik heb hulp nodig!

1712: Hulplijn voor vragen over geweld. Elke werkdag tussen 9-17u

101: Politie. Bij acuut geweld en /of dringende situaties.

112: Noodnummer voor dringende medische hulp

112 BE-App: download die op je smartphone. Als je niet kan praten, kan je communiceren via chat.