Het FJC is er voor jouw gezin wanneer zich daar ernstige conflicten voordoen die leiden tot geweld.

In elke relatie en binnen elk gezin zijn er wel eens problemen.  Maar soms nemen deze problemen de bovenhand en wordt het allemaal te veel.  De spanningen lopen op, er ontstaat ruzie.  Er wordt gescholden, gedreigd en soms ook geslagen.

Geweld:

  • kan plaatsvinden tussen partners en ex-partners.  Maar ook van ouders naar kinderen of van kinderen naar ouders toe.
  • kan verschillende vormen aannemen: fysiek of psychisch geweld, verwaarlozing, bedreiging,…

Het FJC richt zich op iedereen die betrokken is en heeft bijzondere aandacht voor het welzijn en de veiligheid van de kinderen binnen jouw gezin.

Je gezin wordt doorverwezen naar het FJC omdat een betrokken dienst- of hulpverlening zich zorgen maakt.  Ook politie en parket kan je gezin aanmelden bij het FJC wanneer zij denken dat er best een hulpverleningsaanbod op maat wordt aangeboden.