Conflicten ontstaan niet zomaar.  Vaak zijn er op heel wat andere vlakken moeilijkheden (financieel, huisvesting, gezondheid, werk, school,…).  Om geweld te kunnen stoppen is het belangrijk om alle problemen die stress veroorzaken aan te pakken.

De medewerkers van het FJC volgen jouw gezin op en:

  • bieden ondersteuning
  • creëren duidelijkheid in de veelheid aan hulp- en dienstverlening
  • zorgen voor een verbinding tussen de gezinsleden en alle betrokken diensten
  • bekijken samen met de gezinsleden welke hulpverlening nodig is
  • zorgen voor een directe doorverwijzing naar andere diensten
  • zorgen voor een samenwerking tussen alle betrokken diensten
  • volgen een dossier op zolang dat nodig is.