Vanuit een pilootproject het potentieel van een regionaal voedseldistributieplatform uittesten en een training- en coachingstraject ontwikkelen voor mogelijke werknemers in deze nieuwe sector van voedseloverschotten.

Een positieve maatschappelijke impact realiseren op verschillende domeinen:

  • Sociale doelstelling: Als regionaal voedseldistributieplatform op een efficiënte manier en grotere schaal voedseloverschotten inzamelen en deze herverdelen aan lokale voedsel initiatieven. Meer mensen in armoede krijgen betere toegang tot kwaliteitsvolle voeding.

  • Ecologische doelstelling: Een ton voedselverlies in de voedselketen dat nog geconsumeerd wordt, betekent een (gemiddelde) reductie van zo’n 2,5 ton CO² uitstoot. Doel is dan ook om de vele tonnen eetbare voedseloverschotten maximaal toe te leiden naar menselijke consumptie.

  • Sociale tewerkstelling voor kansengroepen: De tewerkstellingskansen en de maatschappelijke integratie van mensen die ver van de arbeidsmarkt staan vergroten.

Dankzij o.a. VIVES Hogeschool berekenden we dat Foodsavers Mechelen meer dan 11 miljoen euro sociale waarde creëerde tussen 2019 en 2022. De sociale impact (SROI) van Foodsavers kan je in detail nalezen op onze 'impact card' :

Impact in cijfers