Duurzaamheid is van toenemend belang in onze samenleving; ook wat een absoluut basisrecht betreft, namelijk voedsel. 

Enerzijds zijn er voedseloverschotten en voedselverspilling terwijl anderzijds  het aantal  mensen in voedselonzekerheid toeneemt.  Bovendien is voor veel van deze mensen de gewone arbeidsmarkt moeilijk toegankelijk. Vanuit deze drie aspecten: voedseloverschotten, voedselonzekerheid en kansen op aangepast werk, is Stad Mechelen partner in het Europese project FLAVOUR (Food Surplus and Labour, the Valorisation of Underused Resources).

Met steun van:

logo provincie Antwerpen