Duurzaamheid is van toenemend belang in onze samenleving; ook wat een absoluut basisrecht betreft, namelijk voedsel.  Europa kampt enerzijds nog steeds met voedseloverschotten en voedselverspilling terwijl anderzijds  het aantal  mensen in voedselonzekerheid toeneemt.  Bovendien is voor veel van deze mensen de gewone arbeidsmarkt moeilijk toegankelijk.

Vanuit deze drie aspecten: voedseloverschotten, voedselonzekerheid en kansen op aangepast werk, is Stad Mechelen partner in het Europese project FLAVOUR (Food Surplus and Labour, the Valorisation of Underused Resources).  Stad Mechelen ontwikkelt binnen FLAVOUR een project rond sociale voedseldistributie, voedselverlies en sociale tewerkstelling voor een ruime regio.

Aansluitend kreeg Mechelen binnen de Vlaamse ‘projectoproep 2018 Sociale Distributieplatformen’ een subsidie voor de ontwikkeling van een regionaal sociaal voedseldistributieplatform en de bevordering van onderlinge samenwerking tussen verschillende platformen in de provincie. Dit project heet FOODSAVERS. FLAVOUR en FOODSAVERS versterken elkaar.

FLAVOUR loopt van 23 november 2018 tot 30 september 2022 en is een Europees project van Interreg 2 Zeeën, Fonds voor Europese Regionale Ontwikkeling. Onder leiding van Herw!n, Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie, nemen nog 9  Europese partners actief deel:

Panier de la Mer (FR)
Vzw Milieu & Werk (BE)
Stad Brugge (BE)
Stad Mechelen (BE)
Vives Hogeschool (BE)
Brighton & Hove Food Partnership (UK)
Marjon Business School Plymouth University (UK)
Feedback Global (UK)
FareShare Sussex (UK)

Deze  verschillende pilootprojecten zullen vanuit lokale netwerken rond voedseldistributieplatformen de haalbaarheid van een nieuwe sector van activiteiten, een ‘voedseloverschotsector’, onderzoeken en bevorderen als antwoord op boven vermelde uitdagingen. FLAVOUR zal nagaan hoe een sociaal innovatief businessmodel dat streeft naar een  efficiënte en effectieve dienstverlening  rond voedseloverschotten, eruit ziet en ondersteund kan worden. Belangrijk hierbij is dat dit jobs creëert en de tewerkstellingsmogelijkheden voor mensen die ver van de reguliere arbeidsmarkt staan, vergroot.

Totaal projectbudget: € 4.330.154,85
Bijdrage Interreg 2 Zeeën: € 2.598.092,91

Budget stad Mechelen: € 605.420
Bijdrage Interreg 2 Zeeën: € 363.252