Mechelen doet dit niet alleen. In Vlaanderen zijn er momenteel heel wat projecten in opstart. In de provincie Antwerpen werkt Stad Mechelen samen met Milieu en Werk vzw in de Zuiderkempen, KINA pv in de Noorderkempen en ODC in Antwerpen. In het Europees project FLAVOUR schrijven tien partners aan een gelijkaardig verhaal: er zijn pilootprojecten rond voedseldistributie, de verwerking van voedseloverschotten en het creëren van sociale tewerkstelling. Maar om de slaagkans te vergroten kunnen we dus best samenwerken met zo veel mogelijk besturen, om een zo gebiedsdekkend mogelijk platform op te zetten waarmee we zo veel mogelijk mensen in de regio bereiken.

Foodsavers kan tegelijk een eerste bouwsteen zijn om een lokale of zelfs regionale voedselstrategie te bepalen in Mechelen of in het Mechelse. Vanuit verschillende beleidsdomeinen is dat een thema dat steeds weer naar voor komt en meer aandacht krijgt. Een lokale voedselstrategie gaat echter nog veel verder dan enkel voedselverlies. Het gaat ook over inzetten op duurzame productie en landbouw, producent en consument dichter bij elkaar brengen en het promoten van gezonde voeding.