Gepubliceerd op:
20
september
2022

Vanaf 20 september verschijnt ook dit nieuwe logo op alle uitgaande communicatie van deze dienst. Wat GAS-Rivierenland precies is lees je hier.

Administratieve vereenvoudiging

GASAM is een interlokale vereniging die voor 14 steden en gemeenten de GAS-boetes afhandelt. GASAM staat voor “Gemeentelijke Administratieve Sancties Arrondissement Mechelen”. Intussen bestaat het gerechtelijk arrondissement Mechelen niet meer.  Geografisch is er wel een nieuwe benaming voor het werkingsgebied waarbinnen de interlokale verenging actief is: Rivierenland. Daarom werd beslist de naam GASAM te veranderen naar GAS Rivierenland. Daarnaast zorgt deze naamsverandering ook voor een vereenvoudiging van de administratieve werking binnen de interlokale vereniging.

Nieuwe website

We hebben ook een nieuwe website ontworpen waarop alle informatie in verband met de GAS-boetes gecentraliseerd staat. Je vindt er onder meer de nodige contactgegevens, formulieren en een antwoord op veelgestelde vragen terug.