Vrouwen en mannen zijn gelijk

Voor de Stad Mechelen is de gelijkheid en gelijkwaardigheid van man en vrouw een fundamentele en onaantastbare hoeksteen van onze open samenleving die door diversiteit wordt gekenmerkt. Dit principe vormt de basis van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Vrouwen en mannen, jongens en meisjes hebben dezelfde rechten en plichten, moeten dezelfde kansen en mogelijkheden krijgen, dezelfde dromen en ambities kunnen koesteren en waarmaken.

  1. Mechelen is bovendien een stad waar mannen en vrouwen, jongens en meisjes samen met elkaar leven. Dit samen leven met elkaar behoort tot de kern van onze maatschappij. We wijzen een stad met een voor mannen en vrouwen permanent gescheiden wereld resoluut af.
  2. De Stad Mechelen wijst iedere vorm van discriminatie af. De Stad Mechelen wil actief deze gelijkheid en gelijkwaardigheid van man en vrouw waarborgen en verdedigen, evenals het samen leven met elkaar. De Stad Mechelen onderschrijft de vrijheid van meningsuiting evenals de vrijheid van levensbeschouwing maar verzet zich tegen elk maatschappelijk, cultureel, sociaaleconomisch, politiek of religieus obstakel dat de gelijkheid en gelijkwaardigheid van man en vrouw aantast of in vraag stelt.

Wie deel uitmaakt van de Mechelse samenleving moet deze twee principes aanvaarden en respecteren. Deze principes maken het samenleven in diversiteit in onze stad mogelijk en bakenen tegelijk de grenzen ervan af. Het zijn immers onmisbare bouwstenen om de vrijheid, de waardigheid en integriteit van elke Mechelaar te garanderen. Stad Mechelen engageert zich om via al haar beleidsdomeinen op structurele wijze de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen aan te pakken. Tevens roepen we elke Mechelaar op om zonder uitzondering te kiezen voor een samenleving die op deze fundamenten gebouwd is, om ervoor op te komen en actief mee te werken aan het respecteren ervan.